Mã trường và thông tin trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội

Khu vực Miền Bắc
Mã trường và thông tin trường Đại học, Cao đẳng, nghề ... tại Hà Nội
Các bạn nhấp chuột vào tên trường để xem Mã trường cũng như thông tin tuyển sinh năm 2017 của từng trường. Danh sách các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, ... dưới đây được sắp xếp theo thứ tự chữ cái về mã. Trên máy tính, các bạn có thể nhấn tổ hợp Ctrl + F + tên trường để tìm trường bạn muốn tham khảo thông tin.

Stt
Mã trường
Tên trường
1
ANH
2
BKA
3
BPH
4
BVH
5
C20
6
CCM
7
CM1
8
CSH
9
DCH
10
DCN
11
DCQ
12
DDD
13
DDL
14
DDN
15
DKH
16
DKK
17
DKS
18
DLT
19
DLX
20
DMT
21
DNH
22
DNV
23
DPD
24
DQH
25
DQK
26
DTA
27
DTL
28
DYH
29
ETU
30
FBU
31
FPT
32
GHA
33
GNT
34
GTA
35
HBT
36
HCA
37
HCH
38
HCP
39
HEH
40
HFH
41
HGH
42
HNM
43
HPN
44
HQT
45
HTA
46
HTC
47
HTN
48
HVN
49
HVQ
50
HYD
51
KHA
52
KMA
53
KQH
54
KTA
55
LAH
56
LDA
57
LNH
58
LPH
59
MCA
60
MDA
61
MHN
62
MTC
63
MTH
64
NHF
65
NHH
66
NQH
67
NTH
68
NTU
69
NVH
70
PBH
71
PCH
72
PCS
73
PKH
74
QHE
75
QHF
76
QHI
77
QHL
78
QHQ
79
QHS
80
QHT
81
QHX
82
QHY
83
SKD
84
SPH
85
TDD
86
TDH
87
TLA
88
TMA
89
VHD
90
VHH
91
XDA
92
YHB
93
YQH
94
YTC
95
ZNH
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM