Giải Toán lớp 6 trang 67, 68 SGK tập 1: Làm quen với số nguyên âm

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 67, 68: Làm quen với số nguyên âm bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

1. Lý thuyết Làm quen với số nguyên âm Toán lớp 6 tập 1

a. Số nguyên âm

Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu "-" đằng trước, như: -1; -2; -3; .... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,...). Những số như thế được gọi là số nguyên âm.

Giai-Toan-lop-6-trang-67-68-SGK-tap-1-Lam-quen-voi-so-nguyen-am

b. Trục số

Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.

Giải Toán lớp 6 trang 67, 68 SGK tập 1: Làm quen với số nguyên âm

Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0.

2. Giải câu hỏi trang 67 SGK Toán lớp 6 tập 1

Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào?

Giải Toán lớp 6 trang 67, 68 SGK tập 1: Làm quen với số nguyên âm


Đáp án:

Điểm A trên trục số biểu diễn số -6 (âm 6).

Điểm B trên trục số biểu diễn số -2 (âm 2).

Điểm C trên trục số biểu diễn số 1.

Điểm D trên trục số biểu diễn số 5.

3. Giải bài 1 trang 68 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 67, 68: Làm quen với số nguyên âm bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết 1. Lý thuyết Làm quen với số nguyên âm Toán lớp 6 tập 1 a. Số nguyên âm Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu "-" đằng trước, như: -1; -2; -3; .... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,...). Những số như thế được gọi là số nguyên âm. b. Trục số Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.  Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. 2. Giải câu hỏi trang 67 SGK Toán lớp 6 tập 1 Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào?  Đáp án: Điểm A trên trục số biểu diễn số -6 (âm 6). Điểm B trên trục số biểu diễn số -2 (âm 2). Điểm C trên trục số biểu diễn số 1. Điểm D trên trục số biểu diễn số 5. 3. Giải bài 1 trang 68 Toán lớp 6 tập 1 SGK Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C): a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn? Hướng dẫn: + Để đọc được nhiệt số trên nhiệt kế, ta đọc số chỉ ở trên nhiệt kế và thêm đơn vị độ C. + Để biết được nhiệt kế có nhiệt độ cao hơn, ta so sánh vạch kẻ trên nhiệt kế, vạch kẻ nào cao hơn thì nhiệt độ cao hơn. Đáp án: a) Nhiệt kế a: -3o đọc là âm 3 độ C. Nhiệt kế b: -2o đọc là âm 2 độ C. Nhiệt kế c: 0o đọc là 0 độ C. Nhiệt kế d: 2o đọc là 2 độ C Nhiệt kế e: 3o đọc là 3 độ C. b) Nhìn vào hình vẽ, ta thấy -2o cao hơn -3o 4. Giải bài 2 trang 68 Toán lớp 6 SGK tập 1 Đọc độ cao của địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới); b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét (sâu nhất thế giới). Đáp án: a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét. b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm mười một nghìn năm trăm hai mươi tư mét. 5. Giải bài 3 trang 68 SGK tập 1 Toán lớp 6 Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên. Hướng dẫn: + Để viết số nguyên âm, ta viết dấu trừ đằng trước số đó. Đáp án: Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu). 6. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36  b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37  Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: a)  b)  7. Giải bài 5 trang 68 Toán 6 tập 1 SGK Vẽ một trục số và vẽ: - Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị, - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0. Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: Ta có: Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3. Hình vẽ:

Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.

b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn?

Hướng dẫn:

+ Để đọc được nhiệt số trên nhiệt kế, ta đọc số chỉ ở trên nhiệt kế và thêm đơn vị độ C.

+ Để biết được nhiệt kế có nhiệt độ cao hơn, ta so sánh vạch kẻ trên nhiệt kế, vạch kẻ nào cao hơn thì nhiệt độ cao hơn.

Đáp án:

a) Nhiệt kế a: -3o đọc là âm 3 độ C.

Nhiệt kế b: -2o đọc là âm 2 độ C.

Nhiệt kế c: 0o đọc là 0 độ C.

Nhiệt kế d: 2o đọc là 2 độ C

Nhiệt kế e: 3o đọc là 3 độ C.

b) Nhìn vào hình vẽ, ta thấy -2o cao hơn -3o

4. Giải bài 2 trang 68 Toán lớp 6 SGK tập 1

Đọc độ cao của địa điểm sau:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới);

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét (sâu nhất thế giới).

Đáp án:

a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét.

b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm mười một nghìn năm trăm hai mươi tư mét.

5. Giải bài 3 trang 68 SGK tập 1 Toán lớp 6

Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.

Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

Hướng dẫn:

+ Để viết số nguyên âm, ta viết dấu trừ đằng trước số đó.

Đáp án:

Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu).

6. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 67, 68: Làm quen với số nguyên âm bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết 1. Lý thuyết Làm quen với số nguyên âm Toán lớp 6 tập 1 a. Số nguyên âm Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu "-" đằng trước, như: -1; -2; -3; .... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,...). Những số như thế được gọi là số nguyên âm. b. Trục số Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.  Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. 2. Giải câu hỏi trang 67 SGK Toán lớp 6 tập 1 Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào?  Đáp án: Điểm A trên trục số biểu diễn số -6 (âm 6). Điểm B trên trục số biểu diễn số -2 (âm 2). Điểm C trên trục số biểu diễn số 1. Điểm D trên trục số biểu diễn số 5. 3. Giải bài 1 trang 68 Toán lớp 6 tập 1 SGK Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C): a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn? Hướng dẫn: + Để đọc được nhiệt số trên nhiệt kế, ta đọc số chỉ ở trên nhiệt kế và thêm đơn vị độ C. + Để biết được nhiệt kế có nhiệt độ cao hơn, ta so sánh vạch kẻ trên nhiệt kế, vạch kẻ nào cao hơn thì nhiệt độ cao hơn. Đáp án: a) Nhiệt kế a: -3o đọc là âm 3 độ C. Nhiệt kế b: -2o đọc là âm 2 độ C. Nhiệt kế c: 0o đọc là 0 độ C. Nhiệt kế d: 2o đọc là 2 độ C Nhiệt kế e: 3o đọc là 3 độ C. b) Nhìn vào hình vẽ, ta thấy -2o cao hơn -3o 4. Giải bài 2 trang 68 Toán lớp 6 SGK tập 1 Đọc độ cao của địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới); b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét (sâu nhất thế giới). Đáp án: a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét. b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm mười một nghìn năm trăm hai mươi tư mét. 5. Giải bài 3 trang 68 SGK tập 1 Toán lớp 6 Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên. Hướng dẫn: + Để viết số nguyên âm, ta viết dấu trừ đằng trước số đó. Đáp án: Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu). 6. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36  b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37  Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: a)  b)  7. Giải bài 5 trang 68 Toán 6 tập 1 SGK Vẽ một trục số và vẽ: - Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị, - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0. Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: Ta có: Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3. Hình vẽ:

b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 67, 68: Làm quen với số nguyên âm bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết 1. Lý thuyết Làm quen với số nguyên âm Toán lớp 6 tập 1 a. Số nguyên âm Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu "-" đằng trước, như: -1; -2; -3; .... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,...). Những số như thế được gọi là số nguyên âm. b. Trục số Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.  Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. 2. Giải câu hỏi trang 67 SGK Toán lớp 6 tập 1 Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào?  Đáp án: Điểm A trên trục số biểu diễn số -6 (âm 6). Điểm B trên trục số biểu diễn số -2 (âm 2). Điểm C trên trục số biểu diễn số 1. Điểm D trên trục số biểu diễn số 5. 3. Giải bài 1 trang 68 Toán lớp 6 tập 1 SGK Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C): a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn? Hướng dẫn: + Để đọc được nhiệt số trên nhiệt kế, ta đọc số chỉ ở trên nhiệt kế và thêm đơn vị độ C. + Để biết được nhiệt kế có nhiệt độ cao hơn, ta so sánh vạch kẻ trên nhiệt kế, vạch kẻ nào cao hơn thì nhiệt độ cao hơn. Đáp án: a) Nhiệt kế a: -3o đọc là âm 3 độ C. Nhiệt kế b: -2o đọc là âm 2 độ C. Nhiệt kế c: 0o đọc là 0 độ C. Nhiệt kế d: 2o đọc là 2 độ C Nhiệt kế e: 3o đọc là 3 độ C. b) Nhìn vào hình vẽ, ta thấy -2o cao hơn -3o 4. Giải bài 2 trang 68 Toán lớp 6 SGK tập 1 Đọc độ cao của địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới); b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét (sâu nhất thế giới). Đáp án: a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét. b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm mười một nghìn năm trăm hai mươi tư mét. 5. Giải bài 3 trang 68 SGK tập 1 Toán lớp 6 Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên. Hướng dẫn: + Để viết số nguyên âm, ta viết dấu trừ đằng trước số đó. Đáp án: Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu). 6. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36  b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37  Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: a)  b)  7. Giải bài 5 trang 68 Toán 6 tập 1 SGK Vẽ một trục số và vẽ: - Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị, - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0. Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: Ta có: Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3. Hình vẽ:


Hướng dẫn:

Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0.

Đáp án:

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 67, 68: Làm quen với số nguyên âm bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết 1. Lý thuyết Làm quen với số nguyên âm Toán lớp 6 tập 1 a. Số nguyên âm Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu "-" đằng trước, như: -1; -2; -3; .... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,...). Những số như thế được gọi là số nguyên âm. b. Trục số Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.  Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. 2. Giải câu hỏi trang 67 SGK Toán lớp 6 tập 1 Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào?  Đáp án: Điểm A trên trục số biểu diễn số -6 (âm 6). Điểm B trên trục số biểu diễn số -2 (âm 2). Điểm C trên trục số biểu diễn số 1. Điểm D trên trục số biểu diễn số 5. 3. Giải bài 1 trang 68 Toán lớp 6 tập 1 SGK Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C): a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn? Hướng dẫn: + Để đọc được nhiệt số trên nhiệt kế, ta đọc số chỉ ở trên nhiệt kế và thêm đơn vị độ C. + Để biết được nhiệt kế có nhiệt độ cao hơn, ta so sánh vạch kẻ trên nhiệt kế, vạch kẻ nào cao hơn thì nhiệt độ cao hơn. Đáp án: a) Nhiệt kế a: -3o đọc là âm 3 độ C. Nhiệt kế b: -2o đọc là âm 2 độ C. Nhiệt kế c: 0o đọc là 0 độ C. Nhiệt kế d: 2o đọc là 2 độ C Nhiệt kế e: 3o đọc là 3 độ C. b) Nhìn vào hình vẽ, ta thấy -2o cao hơn -3o 4. Giải bài 2 trang 68 Toán lớp 6 SGK tập 1 Đọc độ cao của địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới); b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét (sâu nhất thế giới). Đáp án: a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét. b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm mười một nghìn năm trăm hai mươi tư mét. 5. Giải bài 3 trang 68 SGK tập 1 Toán lớp 6 Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên. Hướng dẫn: + Để viết số nguyên âm, ta viết dấu trừ đằng trước số đó. Đáp án: Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu). 6. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36  b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37  Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: a)  b)  7. Giải bài 5 trang 68 Toán 6 tập 1 SGK Vẽ một trục số và vẽ: - Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị, - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0. Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: Ta có: Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3. Hình vẽ:

a) 

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 67, 68: Làm quen với số nguyên âm bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết 1. Lý thuyết Làm quen với số nguyên âm Toán lớp 6 tập 1 a. Số nguyên âm Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu "-" đằng trước, như: -1; -2; -3; .... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,...). Những số như thế được gọi là số nguyên âm. b. Trục số Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.  Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. 2. Giải câu hỏi trang 67 SGK Toán lớp 6 tập 1 Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào?  Đáp án: Điểm A trên trục số biểu diễn số -6 (âm 6). Điểm B trên trục số biểu diễn số -2 (âm 2). Điểm C trên trục số biểu diễn số 1. Điểm D trên trục số biểu diễn số 5. 3. Giải bài 1 trang 68 Toán lớp 6 tập 1 SGK Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C): a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn? Hướng dẫn: + Để đọc được nhiệt số trên nhiệt kế, ta đọc số chỉ ở trên nhiệt kế và thêm đơn vị độ C. + Để biết được nhiệt kế có nhiệt độ cao hơn, ta so sánh vạch kẻ trên nhiệt kế, vạch kẻ nào cao hơn thì nhiệt độ cao hơn. Đáp án: a) Nhiệt kế a: -3o đọc là âm 3 độ C. Nhiệt kế b: -2o đọc là âm 2 độ C. Nhiệt kế c: 0o đọc là 0 độ C. Nhiệt kế d: 2o đọc là 2 độ C Nhiệt kế e: 3o đọc là 3 độ C. b) Nhìn vào hình vẽ, ta thấy -2o cao hơn -3o 4. Giải bài 2 trang 68 Toán lớp 6 SGK tập 1 Đọc độ cao của địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới); b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét (sâu nhất thế giới). Đáp án: a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét. b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm mười một nghìn năm trăm hai mươi tư mét. 5. Giải bài 3 trang 68 SGK tập 1 Toán lớp 6 Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên. Hướng dẫn: + Để viết số nguyên âm, ta viết dấu trừ đằng trước số đó. Đáp án: Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu). 6. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36  b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37  Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: a)  b)  7. Giải bài 5 trang 68 Toán 6 tập 1 SGK Vẽ một trục số và vẽ: - Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị, - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0. Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: Ta có: Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3. Hình vẽ:

b) 

7. Giải bài 5 trang 68 Toán 6 tập 1 SGK

Vẽ một trục số và vẽ:

- Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,

- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.

Hướng dẫn:

Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0.

Đáp án:

Ta có:

Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị.

Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3.

Hình vẽ:

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 67, 68: Làm quen với số nguyên âm bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết 1. Lý thuyết Làm quen với số nguyên âm Toán lớp 6 tập 1 a. Số nguyên âm Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu "-" đằng trước, như: -1; -2; -3; .... (đọc là âm 1, âm 2, âm 3, ... hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,...). Những số như thế được gọi là số nguyên âm. b. Trục số Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số. Khi đó ta được một trục số.  Như vậy một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. 2. Giải câu hỏi trang 67 SGK Toán lớp 6 tập 1 Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào?  Đáp án: Điểm A trên trục số biểu diễn số -6 (âm 6). Điểm B trên trục số biểu diễn số -2 (âm 2). Điểm C trên trục số biểu diễn số 1. Điểm D trên trục số biểu diễn số 5. 3. Giải bài 1 trang 68 Toán lớp 6 tập 1 SGK Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C): a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế. b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn? Hướng dẫn: + Để đọc được nhiệt số trên nhiệt kế, ta đọc số chỉ ở trên nhiệt kế và thêm đơn vị độ C. + Để biết được nhiệt kế có nhiệt độ cao hơn, ta so sánh vạch kẻ trên nhiệt kế, vạch kẻ nào cao hơn thì nhiệt độ cao hơn. Đáp án: a) Nhiệt kế a: -3o đọc là âm 3 độ C. Nhiệt kế b: -2o đọc là âm 2 độ C. Nhiệt kế c: 0o đọc là 0 độ C. Nhiệt kế d: 2o đọc là 2 độ C Nhiệt kế e: 3o đọc là 3 độ C. b) Nhìn vào hình vẽ, ta thấy -2o cao hơn -3o 4. Giải bài 2 trang 68 Toán lớp 6 SGK tập 1 Đọc độ cao của địa điểm sau: a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới); b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét (sâu nhất thế giới). Đáp án: a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét. b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm mười một nghìn năm trăm hai mươi tư mét. 5. Giải bài 3 trang 68 SGK tập 1 Toán lớp 6 Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên. Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên. Hướng dẫn: + Để viết số nguyên âm, ta viết dấu trừ đằng trước số đó. Đáp án: Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776 (âm bảy trăm bảy mươi sáu). 6. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1 a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36  b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37  Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: a)  b)  7. Giải bài 5 trang 68 Toán 6 tập 1 SGK Vẽ một trục số và vẽ: - Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị, - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0. Hướng dẫn: Một trục số là một đường thẳng trên đó đã chọn điểm 0 gọi là điểm gốc, thường chọn chiều từ trái sang phải làm chiều dương và một đơn vị độ dài, mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm ở bên phải điểm 0, mỗi số nguyên âm được biểu diễn bởi một điểm ở bên trái điểm 0. Đáp án: Ta có: Các điểm -3; 3 cách điểm 0 ba đơn vị. Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0 là -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3. Hình vẽ:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM