ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON


ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON

 (Thực hiện: Từ ngày 5/9  đến ngày 30/9)


I.Các mục tiêu của chủ đề:

1.Các mục tiêu đã thực hiện tốt:
- Phát triển thể chất, phát triển nhận thức.

2.Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được,chưa đúng yêu cầu,lý do:
- Mục tiêu phát triển ngôn ngữ còn gặp nhiều khó khăn vì một số trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động. Bên cạnh đó, một số cháu chưa phát âm rõ ràng vì cháu còn nhỏ.

- Mục tiêu phát triển thẩm mỹ chưa đạt được yêu cầu do một số cháu còn nhỏ, tay còn yếu nên chưa cầm bút được.

3.Những trẻ chưa đạt mục tiêu, lý do:
- Mục tiêu 1 (Phát triển thể chất): những cháu chưa đạt yêu cầu về thể chất là: My,Ngọc, Mét Si
  Lý do: Sức khỏe cháu tương đối
- Mục tiêu 2 (Phát triển thẩm mỹ): hoạt động âm nhạc các cháu đa số thực hiện tốt. Tuy nhiên, hoạt động tạo hình có một số cháu tay còn yếu, kĩ năng viết còn yếu nên việc thể hiện ý tưởng của mình qua nét vẽ còn gặp nhiều khó khăn, tô màu chưa đáp ứng yêu cầu, gồm các cháu: My, Bảo
- Mục tiêu 3 (Phát triển nhận thức): các cháu còn chậm hơn so với các cháu khác: Mét Si
  Lý do: Cháu còn nhút nhát.
- Mục tiêu 4 (Phát triển ngôn ngữ): một số cháu phát âm chưa rõ ràng: Bảo
  Lý do:cháu nói đớt.
- Mục tiêu 5 (Phát triển tình cảm, xã hội): 1 số cháu chưa đạt yêu cầu về tình cảm, xã hội như:Nhi
Lý do:Trong các hoạt động cháu ít tham gia

II.Nội dung của chủ đề:

1.Các nội dung thực hiện tốt:
- Các nội dung của hoạt động chung và hoạt động chiều.

2.Các nội dung chưa thực hiện được,chưa phù hợp:
- Hoạt động góc một số cháu chưa tích cực giao lưu giữa các nhóm chơi.

3.Các kĩ năng mà trẻ chưa đạt được,lý do:
- Kĩ năng cầm viết vẽ, tô màu còn yếu
  Lý do: cháu còn nhỏ.

III.Về tổ chức các hoạt động của chủ đề:

1.Hoạt động có chủ đích:
- Các giờ hoạt động chung được trẻ tham gia tích cực, hứng thú, tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ
- Trong giờ học có chủ đích mà nhiều trẻ tỏ ra không hứng thú tích cực tham gia:

2.Về việc tổ chức giờ chơi trong lớp:
- Số lượng góc chơi: Góc học tập, góc xây dựng, góc phân vai, góc nghệ thuật, góc thiên nhiên
- Những lưu ý để việc tổ chức trò chơi hợp lý hơn: Sắp xếp đồ chơi ở các góc ngăn nắp, gọn gàng cho trẻ dễ thấy,dễ lấy. Đồ dùng đầy đủ, đa dạng và phù hợp với chủ đề.
- Thường xuyên thay đổi vị trí góc chơi, khuyến khích trẻ trao đổi, giao tiếp trong quá trình chơi.

3.Về việc tổ chức chơi ngoài trời:
- Những lưu ý để tổ chức chơi ngoài trời được tốt hơn: Cần lựa chọn vị trí phù hợp cho trẻ hoạt động,thay đổi các trò chơi,gây hứng thú cho trẻ.

IV.Những vấn đề khác cần lưu ý:

1.Về sức khỏe của trẻ:
- Cháu nghĩ nhiều:

2.Những vấn đề trong việc chuẩn bị học liệu, đồ chơi, lao động trực nhật, lao động tự phục vụ : việc phối hợp phụ huynh hỗ trợ tranh ảnh, nguyên vật liệu mở cho trẻ cho trẻ còn hạn chế.

V.Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau tốt hơn:

1.Lập kế hoạch:
- Cần nắm bắt tốt tình hình, khả năng của trẻ để lập kế hoạch phù hợp với lớp học.

2.Sắp xếp lại môi trường:
- Thay đổi vị trí các góc chơi.

3.Khả năng phối hợp,tư vấn của GV với BGH và PHHS trong công tác chăm sóc, GD trẻ:
- Cần trao đổi trực tiếp với phụ huynh về tình hình của từng cháu, tuyên truyền để phụ huynh quan tâm đến con em mình nhiều hơn nữa.

4.Biểu hiện và kết quả trên trẻ:

- Đa số trẻ mạnh dạn, tích cực khi tham gia các hoạt động. Tuy nhiên, một số trẻ vẫn còn rụt rè, nhút nhát
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM