Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Bến Tre

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Mã tỉnh của Bến Tre là 55 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Bến Tre: Mã 55
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_
KV3

Thành phố Bến Tre: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
068
CĐ nghề Đồng Khởi
17A4,QL60, P.Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
069
TC nghề Bến Tre
59A1, Khu phố 1, P. Phú Tân, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
072
Năng khiếu TDTT Bến Tre
Phường Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
051
Trung cấp Y Tế Bến Tre
Phường 6-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
002
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
062
CĐ Bến Tre
Xã Sơn Đông, TP Bến Tre-Tỉnh Bến Tre
KV2
030
THPT Chuyên Bến Tre
Phường Phú Tân -TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
040
THPT Võ Trường Toản
Xã Phú Hưng-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
045
Trung tâm GDTX thành phố Bến Tre
Phường Phú Khương , thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
050
Phổ thông Hermann Gmeiner
Phường 6-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
066
THPT Lạc Long Quân
Xã Mỹ Thạnh An- Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2
023
THPT Bán Công Thị
Xã Phường 3-TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
KV2

Huyện Châu Thành: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
005
THPT Diệp Minh Châu
Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
067
THPT Nguyễn Huệ
Xã Tiên Thủy- H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
073
Nuôi Dạy Trẻ em khuyết tật
Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành,Tỉnh Bến Tre
KV2NT
026
THPT BC Châu Thành A
TT Châu Thành, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
027
THPT BC Châu Thành B
Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
049
THPT Mạc Đĩnh Chi
Xã An Hóa, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
054
Trung tâm GDTX Châu Thành
TT Châu Thành, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
004
THPT Trần Văn Ơn
Xã Phú An Hòa, H.Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
KV2NT

Huyện Chợ Lách: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
055
Trung tâm GDTX Chợ Lách
TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
029
THPT Bán công Chợ Lách
TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
007
THPT Trần Văn Kiết
TT Chợ Lách, H.Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
034
THPT Bán công Vĩnh Thành
Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
008
THPT Trương Vĩnh Ký
Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
KV2NT

Huyện Mỏ Cày Bắc: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
035
THPT Bán công Phước Mỹ Trung
Xã Phước Mỹ Trung, H Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
048
THPT Lê Anh Xuân
Xã Tân Thành Bình, H Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
024
THPT Ngô Văn Cấn
Xã Tân Thanh Tây, H.Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
070
Trung tâm GDTX Mỏ Cày Bắc
Xã Phước Mỹ Trung, H. Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
KV2NT

Huyện Giồng Trôm: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
063
THPT Nguyễn Trãi
Xã Tân Hào,H. Giồng Trôm,Tỉnh Bến Tre
KV2NT
061
THPT Nguyễn Thị Định
Xã Lương Hòa-H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
015
THPT Nguyễn Ngọc Thăng
Xã Phước Long, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
039
THPT Bán công Giồng Trôm
Xã Bình Thành, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
014
THPT Phan Văn Trị
Xã Bình Hòa, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
028
THPT Dân lập Giồng Trôm
TT Giồng Trôm, H. Giồng Trôm , Tỉnh Bến Tre
KV2NT
057
Trung tâm GDTX huyện Giồng Trôm
ấp 5, X. Bình Thành, H. Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
KV2NT

Huyện Bình Đại: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
037
THPT Bán công Lộc Thuận
Xã Lộc Thuận, H. Bình Đại , Tỉnh Bến Tre
KV2NT
032
THPT Bán công Bình Đại
TT Bình Đại, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
017
THPT Lê Hoàng Chiếu
TT Bình Đại, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
018
THPT Huỳnh Tấn Phát
Xã Châu Hưng, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
058
Trung tâm GDTX Bình Đại
TT Bình Đại, H. Bình Đại , Tỉnh Bến Tre
KV2NT
025
THPT Lê Quí Đôn
Xã Định Trung, H. Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
KV2NT

Huyện Ba Tri: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
064
THPT Phan Ngọc Tòng
Xã An Ngãi Tây, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
036
THPT Bán công Ba Tri
TT Ba Tri, H. Ba Tri , Tỉnh Bến Tre
KV2NT
047
THPT Sương Nguyệt Anh
Xã Phú Ngãi, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
071
THPT Phan Liêm
Xã An Hòa Tây-H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
038
THPT Tán Kế
Xã Mỹ Thạnh, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
020
THPT Phan Thanh Giản
TT Ba Tri, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
059
Trung tâm GDTX Ba Tri
TT Ba Tri, H. Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
KV2NT

Huyện Thạnh Phú: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
044
THPT Đoàn Thị Điểm
Xã Tân Phong, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
043
THPT Trần Trường Sinh
Xã Giao Thạnh, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
033
THPT Bán công Thạnh Phú
TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
075
THPT Lê Hoài Đôn
Xã Bình Thạnh, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
KV1
022
THPT Lê Hoài Đôn
Thị trấn Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
060
Trung tâm GDTX Thạnh Phú
TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
KV2NT

Huyện Mỏ Cày Nam: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
042
THPT Quản Trọng Hoàng
Xã An Thạnh, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
041
THPT Bán công An Thới
Xã An Thới, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
056
Trung tâm GDTX huyện Mỏ Cày Nam
TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
074
THPT An Thới
Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre
KV2NT
012
THPT Bán công Mỏ Cày
TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
011
THPT Ca Văn Thỉnh
Xã An Định, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
010
THPT Chê-Ghêvara
Khu phố 4, TTr Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
046
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Xã Hương Mỹ, H. Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
KV2NT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM