Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Câu 1: Tiến hành thí nghiệm sau: thả một mẩu natri vào dung dịch chứa MgSO4.
Hiện tượng xảy ra được dự đoán như sau :
(a) Mẩu natri chìm xuống đáy dung dịch
(b) Kim loại magie màu trắng bạc thoát ra, lắng xuống đáy ống nghiệm.
(c) Dung dịch vẫn trong suốt.
(d) Có khí thoát ra.
Trọng các hiện tượng trên, số hiện tượng xảy ra đúng như dự đoán là
A. 1.    B. 2.    C. 3.    D.4.
Câu 2: Tiến hành một thí nghiệm như hình vẽ : Hiện tượng quan sát được ở cốc dựng dung dịch NaAlO2 là:
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần.
B. kết tủa keo trắng xuất hiện và không tan.
C. có vẩn đục sau đỏ tan ngay lập tức và dung dịch lại trong suốt.
D. có kết tủa keo tràng, đồng thời sủi bọt khí.
Câu 3: Tiến hành đồng thời 3 thí nghiệm sau với cùng một khối lượng bột nhôm như nhau :
Thi nghiệm 1 : Cho bột nhôm vào dung dịch HCl dư thu được V1 lít khí không màu.
Thí nghiệm 2 : Cho bột nhôm vào dung dịch NaOH dư thu được V2 lít khí không màu.
Thí nghiệm 3 : Cho bột nhôm vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí V3 lít khí không màu và hoá nâu trong không khí.
Các thểtích V1, V2 và V3 đo ở cùng điều kiện.
Mối quan hệ giữa V1, V2 và V3 nào sau đây là đúng ?
A. V1 = V2 = V3    B. V1 > V2 > V3
C. V1 < V2 < V3    D. V1 = V2 > V3
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-B
3-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM