Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Đăk Nông

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Mã tỉnh của Đăk Nông là 63 còn Mã Huyện là từ 00 → được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Đăk Nông: Mã 63
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_63
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_63
KV3

Thị xã Gia Nghĩa: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
002
Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N' Trang Lơng tỉnh Đăk Nông
Thị xã Gia Nghĩa
KV1, DTNT
022
THPT Gia Nghĩa
Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông
KV1
037
THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh
Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông
KV1
024
TT GDTX tỉnh
Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông
KV1
000
Sở GD&ĐT Dăk Nông
Thị xã Gia Nghĩa
KV1
001
THPT Chu Văn An
Thị xã Gia Nghĩa
KV1

Huyện Đăk RLấp: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
003
THPT Phạm Văn Đồng
TT kiến Đức, H. Đăk RLấp
KV1
004
THPT Nguyễn Tất Thành
Xã Nghĩa Thắng, H. Đăk RLấp
KV1
035
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Xã Đăk Ru, H. Đăk R’Lấp
KV1
030
Phổ thông DTNT Đăk RLấp
TTr. Kiến Đức, H. Đăk RLấp
KV1, DTNT
017
THPT Trường Chinh
Xã Đăk Wer, H. Đăk Rlấp
KV1
010
TT GDNN - GDTX Đăk RLấp
TT kiến Đức, H. Đăk RLấp
KV1

Huyện Đăk Mil: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
006
THPT Đăk Mil
TT Đăk Mil, H. Đăk Mil
KV1
027
THPT Nguyễn Du
Xã Đăk Sắc, H. Đăk Mil
KV1
015
THPT Quang Trung
Xã Đăk RLa, H. Đăk Mil
KV1
011
TT GDNN - GDTX Đăk Mil
TT Đăk Mil, H. Đăk Mil
KV1
007
THPT Trần Hưng Đạo
TT Đăk Mil, H. Đăk Mil
KV1

Huyện Cư Jút: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
026
THPT Đào Duy Từ
Xã Tâm thắng, H. Cư Jút
KV1
014
THPT Phan Bội Châu
Xã Nam Dong, H. Cư Jút
KV1
019
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
X Đăk Drông, H. Cư Jút
KV1
008
THPT Phan Chu Trinh
TT EaTLinh, H. Cư Jút
KV1
013
TT GDNN - GDTX Cư Jút
TT EaTLinh, H. Cư Jút
KV1

Huyện Đăk Song: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
020
TT GDNN - GDTX Đăk Song
TT Đức An, H. Đăk Song
KV1
005
THPT Đăk Song
TT Đức An, H. Đăk Song
KV1
029
Phổ thông DTNT Đăk Song
TTr. Đức An, H. Đăk Song
KV1, DTNT
025
THPT Phan Đình Phùng
Xã Đăk DNRung, H. Đăk Song
KV1

Huyện Krông Nô: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
034
Phổ thông DTNT Krông Nô
TTr. Đăk Mâm, H. Krông Nô
KV1, DTNT
012
TT GDNN - GDTX Krông Nô
TT Đăk Mâm. H. Krông Nô
KV1
016
THPT Hùng Vương
Xã Quảng Phú, H. Krông Nô
KV1
009
THPT Krông Nô
TT Đăk Mâm. H. Krông Nô
KV1
021
THPT Trần Phú
Xã Đăk Sô, H. Krông Nô
KV1

Huyện Đăk Glong: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
THPT Đăk Glong
Xã Quảng Khê-H. Đăk Glong
KV1
031
Phổ thông DTNT Đăk Glong
Xã Quảng Khê, H. Đăk Glong
KV1, DTNT
036
THPT Lê Duẩn
Xã Quảng Sơn, H. Đăk Glong
KV1

Huyện Tuy Đức: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
038
TT GDNN - GDTX Tuy Đức
H. Tuy Đức
KV1
018
THPT Lê Quý Đôn
H. Tuy Đức
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM