ĐỀ TÀI : GỘP TÁCH CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 6

HOẠT ĐỘNG CHUNG
MÔN : LQVT
ĐỀ TÀI : GỘP TÁCH CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 6.


I.Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức :
- 4 tuổi: trẻ biết tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm nhỏ hơn
- 5 tuổi : trẻ biết tách gộp 1 nhóm  đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm bằng nhiều cách khác nhau.

2.Kỹ năng :
- 4 tuổi : Rèn kĩ năng ghi nhớ, quan sát, kĩ năng tách, gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm nhỏ hơn
- 5 tuổi : Rèn kĩ năng ghi nhớ, quan sát, so sánh kĩ năng tách gộp 1 nhóm  đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm bằng nhiều cách khác nhau

 3.Thái độ :
- Tập trung, nghiêm túc trong hoạt động, nhừơng nhịn bạn, biết chú ý lắng nghe hướng dẫn của cô.

II.Chuẩn bị :
1. Đồ dùng cho trẻ:
4T: 6 bông hoa, , 2 thẻ 1 chấm tròn , chấm tròn từ 1-6
5T: 6 bông hoa, thẻ số từ 1-6
* Đồ dùng để trẻ chơi trò chơi: tranh chơi trò chơi động, tĩnh, bông hoa rời
1. Đồ dùng cho cô: 6 bông hoa, thẻ số từ 1-6, 2 thẻ 1 chấm tròn, 1 thẻ 2 chấm tròn, giáo án điện tử, (lớn hơn trẻ)


III.TIẾN HÀNH 

Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Hoạt động 1: ổn định dẫn dắt
- Cô cho trẻ hát bài “cô giáo em”
- Đàm thọa nội dung bài hát
- Cô khái quát, giáo dục
- Cô dân dăt giới thiệu.

2.Hoạt động 2: nhận thức
2.1 Ôn số 1, 6
- Cô chiếu sile 1 bông hoa lớp đếm, gắn số 1 và phát âm số 1
- Cô chiếu sile 6 bông hoa lớp đếm, gắn số 6 và phát âm số 6
- cô dẫn dăt giới thiệu đề tài:Tách- gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6

 2.2 Tách- gộpcác nhóm đối tượng trong phạm vi  6
* Bài tập của cô:
+ Đối với nhóm 4-5t: tách gộpcác nhóm đối tượng trong phạm vi 6
- Cô gắn 6 bông hoa
-  Cô cho trẻ đếm gắn số 6
- Từ nhóm 6  bông hoa này cô muốn tách thành 2 nhóm nhỏ.
- Cô tách nhóm 6 thành 2 nhóm 5-1  đếm và gắn số  tương ứng với hai nhóm nhỏ
- Từ 2 nhóm 5-1 bông hoa này cô muốn gộp thành 1 nhóm..
- Cô gộp  2 nhóm thành 1 nhóm đếm và gắn số tương ứng
- Cô tiếp tục thực hiện cách tách- gộp (5-1,4-2)

* Củng cố:
- Hỏi trẻ có mấy cách tách gộp trong phạm vi 6
- cô mời 2-3 trẻ nêu cách tách.
- Cô khái quát có 3 cách tách gộp trong phạm vi 6: đó là cách tách- gộp 5-1,4-2,3-3.
- Cô giới thiệu còn có rất nhiều cách tách- gộp khác: 3-2-1, 4-1-1
.* Bài tập thực hành của trẻ: phần thi thử tài cùng bé
- Cô tạo lớp thành 2 nhóm 4t-5t
 - Cô hướng dẫn và bao quát trẻ thực hiện.
*Đối với 4 tuổi: trẻ biết tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm nhỏ hơn (gắn chấm trò tương ứng với hai nhóm nhỏ)
- Cô yêu cầu trẻ gắn 6 bông hoa
-  Cô cho trẻ đếm gắn số 6
- Từ nhóm 6 bông hoa này tách thành 2 nhóm nhỏ.
- Tách nhóm 6 thành 2 nhóm 5-1  đếm và gắn chấm tròn  tương ứng với hai nhóm nhỏ
- Từ 2 nhóm 5-1 bông hoa này cô muốn gộp thành 1 nhóm..
- Cô gộp  2 nhóm thành 1 nhóm đếm và gắn chấm tròn tương ứng
- Cô yêu cầu trẻ tiếp tục thực hiện cách tách- gộp (5-1,4-2)

*Đối với 5 tuổi : trẻ biết tách gộp 1 nhóm  đối tượng trong phạm vi 6 thành hai nhóm bằng nhiều cách khác nhau.(gắn số tương ứng với hai nhóm nhỏ)
- Cô yêu cầu trẻ gắn 6 bông hoa
-  Cô cho trẻ đếm gắn số 6
- Từ nhóm 6 bông hoa này ô muốn tách thành 2 nhóm nhỏ.
-  Trẻ tách nhóm 6 thành 2 nhóm 5-1  đếm và gắn số  tương ứng với hai nhóm nhỏ.
- Từ 2 nhóm 5-1 bông hoa nà cô muốn gộp thành 1 nhóm..
- Gộp  2 nhóm thành 1 nhóm đếm và gắn số tương ứng
- Yêu cầu trẻ tiếp tục thực hiện cách tách- gộp (5-1,4-2)

3.Hoạt động 3: trò chơi
* Trò chơi 1 (động): Thi đội nào đúng nhất
- Cách chơi: chia lớp thành 2 đội 4t-5t, khi có hiệu lệnh các thành viên trong từng đội chạy lên lấy bông hoa gắn vào cành hoa của lọ hoa theo đúng số lượng cô yêu cầu sau đó chạy về hàng đánh vào tay bạn rồi chạy về đứng cuối hang, tiếp tục các bạn trong nhóm thực hiện đến khi kết thúc bản nhạc.
- Luật chơi:  mỗi lượt chơi một bạn chỉ được gắn một bông hoa, kết thúc lượt chơi đội nào thực hiện đứng theo yêu cầu của cô thì đội đó sẽ thắng cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.

* Trò chơi 2: nhóm nào thông minh
- Cách chơi: cô chia lớp thành 2 nhóm 4t-5t yêu cầu
+ 4-5t: thực hiện bài tập tách gọp trong phạm vi 6
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét sau khi chơi.
4. Hoạt động 4: kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ chuyển hoạt động

- Hát
- Lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe- Quan sát, lắng nghe


- Quan sát, lắng nghe- Lăng nghe, trả lời.


- lắng nghe

- trẻ thực hành bài tập theo yêu cầu của cô

\


- trẻ thực hành bài tập theo yêu cầu của cô

- trẻ thực hành bài tập theo yêu cầu của cô- Lắng nghe cách chơi, luật chơi.


- Chơi

- Lắng nghe cách chơi, luật chơi
.
- Chơi

- lắng nghe
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM