Mã và thông tin Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

A. GIỚI THIỆU

·         Tên trường: Đại học Sư phạm - Đại học Huế

·         Tên tiếng Anh: Hue University of Education (HUCE)

·         Mã trường: DHS

·         Loại trường: Công lập

·         Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Liên kết quốc tế - Hệ tại chức

·         Địa chỉ: Số 34 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế

·         SĐT: (0234)3822132

·         Email: admin@hnsphue.edu.vn

·         Website: http://www.dhsphue.edu.vn/

·         Facebook: www.facebook.com/dhsphue/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

·         Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của trường.

2. Đối tượng tuyển sinh

·         Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

3. Phạm vi tuyển sinh

·         Tuyển sinh thí sinh trên phạm vi cả nước

4.  Phương thức tuyển sinh

·         Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

·         Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.

·         Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2021.

·         Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi TN THPT năm 2021 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu).

5. Học phí

·         Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên không đóng học phí;

·         Các ngành học thuộc hệ cử nhân: Học phí thu theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của chính phủ và Quy định số 1072/ QĐ-ĐHH ngày 1/9/2016 của Đại học Huế.

II. Ngành tuyển sinh

1. Hệ sư phạm

Tên ngành
(Mã ngành)

Tổ hợp môn

Chỉ tiêu
dự kiến

Phương thức xét tuyển

Sư phạm Toán học

(7140209 )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

180

- Xét KQ thi THPT (126)
- Phương thức khác (54)

Sư phạm Toán đào tạo bằng tiếng Anh

(7140209TA )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

30

- Xét KQ thi THPT (21)
- Phương thức khác (9)

Sư phạm Tin học

(7140210 )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D01: Văn, Toán, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

120

- Xét KQ thi THPT (84)
- Phương thức khác (36)

Sư phạm Tin học đào tạo bằng tiếng Anh

(7140210TA )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D01: Văn, Toán, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

30

- Xét KQ thi THPT (21)
- Phương thức khác (9)

Sư phạm Vật lý

(7140211 )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

130

- Xét KQ thi THPT (91)
- Phương thức khác (39)

Sư phạm Vật lý đào tạo bằng tiếng Anh

(7140211TA )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

30

- Xét KQ thi THPT (21)
- Phương thức khác (9)

Sư phạm Hóa học

(7140212 )

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

130

- Xét KQ thi THPT (91)
- Phương thức khác (39)

Sư phạm Hóa học đào tạo bằng tiếng Anh

(7140212TA )

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

30

- Xét KQ thi THPT (21)
- Phương thức khác (9)

Sư phạm Sinh học

(7140213 )

B00: Toán, Hóa, Sinh
B02: Toán, Sinh, Địa
B04: Toán, Sinh, GDCD
D90: Toán, KHTN, Anh

130

- Xét KQ thi THPT (91)
- Phương thức khác (39)

Sư phạm Sinh học đào tạo bằng tiếng Anh

(7140213TA )

B00: Toán, Hóa, Sinh
B02: Toán, Sinh, Địa
D08: Toán, Sinh, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

30

- Xét KQ thi THPT (21)
- Phương thức khác (9)

Sư phạm Ngữ văn

(7140217 )

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
D01: Văn, Toán, Anh
D66: Văn, GDCD, Anh

190

- Xét KQ thi THPT (133)
- Phương thức khác (57)

Sư phạm Lịch sử

(7140218 )

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
D14: Văn, Sử, Anh
D78: Văn, KHXH, Anh

160

- Xét KQ thi THPT (112)
- Phương thức khác (48)

Sư phạm Địa lí

(7140219 )

A09: Toán, Địa, GDCD
C00: Văn, Sử, Địa
C20: Văn, Địa, GDCD
D15: Văn, Địa, Anh

150

- Xét KQ thi THPT (105)
- Phương thức khác (45)

Giáo dục Mầm non

(7140201 )

M01: Văn, NK1 (hát tự chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh)
M09: Toán, NK1 (hát tự chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh)

250

- Xét KQ thi THPT (175)
- Phương thức khác (75)

Giáo dục Tiểu học

(7140202 )

C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
D08: Toán, Sinh, Anh
D10: Toán, Địa, Anh

300

- Xét KQ thi THPT (210)
- Phương thức khác (90)

Giáo dục Tiểu học đào tạo bằng tiếng Anh
(7140202TA )

C00: Văn, Sử, Địa
D01: Văn, Toán, Anh
D08: Toán, Sinh, Anh
D10: Toán, Địa, Anh

30

- Xét KQ thi THPT (21)
- Phương thức khác (9)

Giáo dục Chính trị

(7140205 )

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh

120

- Xét KQ thi THPT (84)
- Phương thức khác (36)

Sư phạm Âm nhạc

(7140221 )

N00: Văn, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ)
N01: Toán, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ)

60

- Xét KQ thi THPT( 42)
- Phương thức khác (18)

Sư phạm Khoa học tự nhiên

(7140247 )

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D90: Toán, KHTN, Anh

60

- Xét KQ thi THPT (42)
- Phương thức khác (18)

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

(7140249 )

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D78: Văn, KHXH, Anh

60

- Xét KQ thi THPT (42)
- Phương thức khác (18)

Sư phạm Công nghệ

(7140246 )

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D90: Toán, KHTN, Anh

60

- Xét KQ thi THPT (42)
- Phương thức khác (18)

Giáo dục pháp luật
(7140248 )

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh

60

- Xét KQ thi THPT (42)
- Phương thức khác (18)

Giáo dục Công dân

(7140204 )

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh

60

- Xét KQ thi THPT (42)
- Phương thức khác (18)

Giáo dục QP - AN

(7140208 )

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh

60

- Xét KQ thi THPT (42)
- Phương thức khác (18)

Quản lý giáo dục

(dự kiến )

C00: Văn, Sử, Địa
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Văn, Địa, GDCD
D66: Văn, GDCD, Anh

50

- Xét KQ thi THPT (35)
- Phương thức khác (15)

2. Hệ cử nhân

Tên ngành
(Mã ngành)

Tổ hợp môn

Chỉ tiêu dự kiến

Phương thức xét tuyển

Tâm lý học giáo dục

(7310403 )

B00: Toán, Hóa, Sinh
C00: Văn, Sử, Địa
C20: Văn, Địa, GDCD
D01: Văn, Toán, Anh

80

- Xét KQ thi THPT (56)
- Phương thức khác (24)

Hệ thống thông tin

(7480104 )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

80

- Xét KQ thi THPT (56)
- Phương thức khác (24)

3. Hệ liên kết đào tạo với nước ngoài

Tên ngành
(Mã ngành)

Tổ hợp môn

Chỉ tiêu dự kiến

Phương thức xét tuyển

Vật lý tiên tiến
(T140211 )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, KHTN, Anh

30

- Xét KQ thi THPT (21)
- Xét học bạ (09)

Chương trình kỹ sư INSA
(INSA )

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh
D07: Toán, Hóa, Anh
D24: Toán, Hóa, Pháp
D29: Toán, Lý, Pháp

25

- Xét KQ thi THPT (điểm Toán x 2)
- Xét tuyển thẳng

- Lưu ý:

·         Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp;

·         Điều kiện xét tuyển là xếp loại hạnh kiểm của 3 năm học THPT phải đạt từ loại khá trở lên. Những ngành có quy định môn chính thì môn chính có hệ số 2 và điểm môn chính chưa nhân hệ số phải >=5.

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế như sau:

Tên ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Sư phạm Toán học

22

18

18,5

Sư phạm Vật lý

22

18

18,5

Sư phạm Tin học

22

18

18,5

Sư phạm Hóa học

22

18

18,5

Sư phạm Sinh học

22

18

18,5

Giáo dục Chính trị

17

18

18,5

Sư phạm Ngữ văn

22

18

18,5

Sư phạm Lịch sử

22

18

18,5

Sư phạm Địa lý

17

18

18,5

Tâm lý học giáo dục

17

15

15

- Giáo dục Tiểu học

- Giáo dục Tiểu học - Giáo dục hòa nhập

17

18

18,5

Giáo dục công dân

-

18

18,5

Giáo dục Mầm non

17

17

19

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

17

18

18,5

Vật lý (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh)

17

15

15

Sư phạm Âm nhạc

-

20

18

Sư phạm Công nghệ

-

18

19

Sư phạm Khoa học tự nhiên

-

18

18,5

Giáo dục pháp luật

-

18

18,5

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

-

18

18,5

Hệ thống thông tin

-

15

15

Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

 

 

18,5

Sư phạm Toán học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

 

 

18,5

Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

 

 

18,5

Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh)

 

 

18,5

Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

 

 

18,5

Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh)

 

 

18,5

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM