Mã và thông tin Trường Đại học Công Đoàn

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Công Đoàn


 • Tên trường: Đại học Công đoàn
 • Tên tiếng Anh: Trade Union University (TUU)
 • Mã trường: LDA
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Tại chức
 • Địa chỉ: 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 • SĐT: (84-4)3.857.3204
 • Email: dhcongdoan@dhcd.edu.vn
 • Website: http://www.dhcd.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/tuu.com.vn

I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT đợt 1 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Công đoàn (Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên website http://dhcd.edu.vn ). 
2. Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Đối tượng
 • Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đã tốt nghiệp THPT.
4. Phạm vi tuyển sinh
 • Tuyển sinh trong cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 • Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
 • Những thí sinh tham gia thi và có kết quả thi THPT năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công đoàn (Nhà trường sẽ thông báo khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021).
5.3.  Chính sách ưu tiên và xét thẳng
 • Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Học phí
 • Học phí của trường Đại học Công đoàn năm học 2020 - 2021: Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Cụ thể:
 • Ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Công tác xã hội, Xã hội học: 9.800.000 đồng/ năm học.
 • Ngành Bảo hộ lao động: 11.700.000 đồng/ năm học.
II. Các ngành tuyển sinh

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Bảo hộ lao động

7850201

A00, A01, D01  150

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01

340

Quản trị nhân lực

7340404

A00, A01, D01

220

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

220

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01

160

Quan hệ lao động

7340408

A00, A01, D01

150

Xã hội học

7310301

A01, C00, D01

200

Công tác xã hội

7760101

A01, C00, D01

200

Luật

7380101

A01, C00, D01

160

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trường Đại học Công đoàn như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Bảo hộ lao động

15

14,05

14,5

Quản trị kinh doanh

18.25

19,10

22

Quản trị nhân lực

18.2

18,45

22

Kế toán

18.8

19,55

22,85

Tài chính - Ngân hàng

18.2

18,65

22,5

Quan hệ lao động

15

14,10

14,5

Xã hội học

15.25 (A01, D01)

16.25 (C00)

14 14,5

Công tác xã hội

17.25 (A01, D01)

18.25 (C00)

14 15

Luật

19.50 (A01, D01)

20.50 (C00)

19,25 23,25

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM