Mã và thông tin Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu:        QHQ
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Nhà G7- nhà G8, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:         043 555 3555
Website:         www.is.vnu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia; (2) kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng; (3) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level); và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu
Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)
52340120
A00 (Toán, Vật lí, Hoá học)
A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01-D06 (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ)
D72-D77 (Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ)
180
Kế toán, phân tích và kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh/Nga)
52340399
Thí điểm
140
Hế thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh)
52340405
80

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
+ Đối với các thí sinh có kết quả kì thi THPT quốc gia: có điểm thi đáp ứng quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN theo các tổ hợp như sau:
   - Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hoá học (A00);
   - Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);
   - Tổ hợp 3: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01-D06);
   - Tổ hợp 4: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ (D72-D77).
+ Đối với thí sinh có kết quả ĐGNL còn hạn sử dụng: tổng điểm ĐGNL (sau khi đã cộng điểm ưu tiên) tối thiểu đạt 70,0/140,0.
+ Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng (A00, A01, D01-D06, D72-D77) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).
+ Điều kiện đầu vào về trình độ tiếng Anh:
   - Sau khi trúng tuyển nhập học, để được đăng kí học các học phần thuộc khối kiến thức ngành, sinh viên phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 5.5 hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu được xét vào học chương trình ngoại ngữ bổ sung tại Khoa (học cùng với các học phần đại cương) trong năm học thứ nhất.
   - Miễn điều kiện tiếng Anh đầu vào nói trên đối với các thí sinh có các chứng chỉ còn hạn sử dụng tương đương IELTS 5.5; hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ A-Level.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã số khoa: QHQ
- Mã số ngành:
   + Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh): 52340120
   + Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh): 52340399 (Thí điểm)
   + Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh): 52340405
- Tổ hợp xét tuyển (đối với cả 03 ngành đào tạo): A00 (Toán, Vật lí, Hoá học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01-D06 (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ); D72-D77 (Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ)
- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không
- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không
7. Tổ chức tuyển sinh
Thời gian:
- Đợt 1: Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia; (2) kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng; (3) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level); và xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN.
Thời gian nhận ĐKXT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội:
   + Trước 01/6/2017 (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)
   + Từ 10/7 đến 25/7/2017 (theo kết quả THPT quốc gia)
   + Từ 10/7 đến 22/7/2017 (theo kết quả thi ĐGNL và chứng chỉ A-Level)
- Các đợt bổ sung: Đối tượng như xét tuyển như Đợt 1, Quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Quốc tế.
Thời gian xét tuyển: từ 13/8/2017
Kế hoạch xét tuyển sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Khoa Quốc tế.
- Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển: trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQGHN;
8. Chính sách ưu tiên
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.
- Xét tuyển thẳng:
   + Những thí sinh đạt giải chính thức trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; đã tốt nghiệp THPT. Đối với diện thí sinh này khi nộp hồ sơ xét tuyển thẳng phải nộp kèm bản dự án đã đạt giải để HĐTS xem xét, xác định điều kiện tuyển thẳng.
   + Học sinh trung học phổ thông (THPT) chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều kiện: Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm, trong đó, không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0.
Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 1% (4 thí sinh) tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Quốc tế.
Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh được đăng ký 01 nguyện vọng; Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu xét tuyển thẳng đã công bố, Khoa Quốc tế xét từ cao xuống thấp theo kết quả học tập từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên của thí sinh.
- Ưu tiên xét tuyển:
Điều kiện: Đối với thí sinh đoạt giải (không giới hạn danh mục môn đạt giải) trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐHQGHN; học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN.
Chỉ tiêu: không giới hạn
- Các trường hợp khác:
Đối với các thí sinh là người nước ngoài: Xét tuyển theo Quyết định số 4229/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
9. Lệ phí xét tuyển
10. Học phí dự kiến
Thu bằng tiền Việt Nam cụ thể như sau:
- Kinh doanh quốc tế: 180 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.
- Kế toán, Phân tích và Kiểm toán: 180 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khoá học.
- Hệ thống thông tin quản lí: 162 triệu đồng/sinh viên/khoá học tương đương 7.200 USD/sinh viên/khoá học.
Ghi chú:
- Học phí đóng theo học kì, tùy thuộc vào số tín chỉ đăng kí trong mỗi học kì. Học phí thông báo trên không bao gồm học phí học ngoại ngữ bổ sung;
- Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu.
- Mức học phí nêu trên là không thay đổi trong toàn bộ khoá học của sinh viên.
11. Nội dung khác
+ Văn bằng tốt nghiệp có giá trị toàn cầu; được công nhận tương đương và chuyển đổi tín chỉ khi chuyển tiếp sang học tại các trường đại học uy tín nước ngoài: ĐH Canberra, ĐH Macquarie (Úc), ĐH Heriot-Watt, ĐH Huddersfield (Anh), ĐH Missouri State (Mỹ), ĐH Chienkuo (Đài Loan).
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM