Mã và thông tin Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu:         QHL
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:         043-754-9714
Website:         law.vnu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi là tốt nghiệp trung học.
- Xét tuyển đối với thí sinh có kết quả thi ĐGNL còn hạn do ĐHQGHN tổ chức.
- Xét tuyển đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level do Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge cấp theo tổ hợp các môn học của từng ngành đào tạo tương ứng và đạt ngưỡng đảm bảo quy định đầu vào.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Năm 2017, Khoa Luật sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, theo tổ hợp các bài thi.
- Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào Khoa. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào khoa nhưng không đủ điểm vào ngành đăng ký xét tuyển được xem xét chuyển sang ngành khác nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển
 Luật học
52380101


300
-Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (D01-D06)
- Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lý (C00)
- Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH (D78-D83)
- Toán, Ngoại ngữ, KHTN (D90-D95)
 Luật kinh doanh
52380109


100
- Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (D01-D06)
- Toán, Lý, Hóa (A00)
- Ngữ Văn, Ngoại ngữ, KHXH (D78-D83)
- Toán, Ngoại ngữ, KHTN (D90-D95)

7. Tổ chức tuyển sinh
- Thời gian dự kiến (theo kế hoạch chung của ĐHQGHN, Khoa sẽ thông báo cụ thể trên trang Website của Khoa).
- Hình thức nhận xét tuyển: Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN hoặc của Khoa Luật.
8. Chính sách ưu tiên
8.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực:
Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
8.2. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Khoa Luật, ĐHQGHN:
Khoa Luật, ĐHQGHN xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thể như sau:
- Xét tuyển thẳng
   + Đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nhóm lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi, đã tốt nghiệp THPT. Đối với diện thí sinh này khi nộp hồ sơ xét tuyển thẳng phải nộp kèm bản dự án đã đạt giải để HĐTS xem xét, xác định điều kiện tuyển thẳng.
   + Đối với học sinh trung học phổ thông (THPT) chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội:
Điều kiện: Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm, trong đó, không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0.
Chỉ tiêu: 5% (20 thí sinh) tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Luật.
Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh được đăng ký 01 nguyện vọng; Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Khoa Luật xét từ cao xuống thấp theo kết quả học tập từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên của thí sinh.
   + Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 ... được quy định tại điểm i, Điều 7 - Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Bộ GD&ĐT:
Điều kiện: Thí sinh có học lực 3 năm cấp ba loại Giỏi và xếp loại tốt nghiệp THPT đạt loại Giỏi, Khoa sẽ xem xét, quyết định xét tuyển thẳng vào học.
Chỉ tiêu: Ngành Luật học (mã ngành D380101): 03 chỉ tiêu; Ngành Luật Kinh doanh (mã ngành D380109): 02 chỉ tiêu.
Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Khoa Luật xét điểm trung bình chung của lớp 12 các môn học Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh phải bổ túc một năm và đạt các yêu cầu của Khoa Luật mới được vào học chính thức.
- Ưu tiên xét tuyển:
Điều kiện: Đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT và ĐHQGHN.
Chỉ tiêu: không giới hạn
Danh mục môn đạt giải được ưu tiên xét tuyển:
Giải môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp được xét tuyển vào ngành Luật học;
Giải môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp được xét tuyển vào ngành Luật kinh doanh.
- Tuyển thí sinh diện Dự bị dân tộc:
Chỉ tiêu: Năm 2017 Khoa Luật sẽ tiếp nhận 20 học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học của các trường dự bị dân tộc trên toàn quốc (bằng 5% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Khoa Luật).
Nguyên tắc xét tuyển: Xét kết quả tuyển sinh đại học và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sau một năm học dự bị, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu nêu trên.
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM