Mã và thông tin trường Học viện Khoa học Quân sự (quân sự)

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Học viện Khoa học Quân sự (hệ quân sự)
Ký hiệu:         NQH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         322, Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:         043.566.9449
Website:         hvkhqs.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ từ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh);
- Nam, nữ thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ) và nữ quân nhân (theo ngành đào tạo. Ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh nam, không tuyển thí sinh nữ)
- Tất cả thí sinh tại thời điẽm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2; ngành Trinh sát Kỹ thuật không xác định môn thi chính).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành học
Mã Ngành
Môn thi/Xét tuyển
Chỉ tiêu
a) Các ngành đào tạo đại học quân sự
NQH

128
* Ngành Trinh sát kỹ thuật
52860202
1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, tiếng Anh
36
- Thí sinh có HK thường trú phía Bắc


27
Thí sinh Nam


27
- Thí sinh có HK thường trú phía Nam


09
Thí sinh Nam


09
* Ngành Ngôn ngữ Anh
52220201
TIẾNG ANH, Toán, Văn
36
- Thí sinh Nam


33
+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Bắc


22
+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Nam


08
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT


03
- Thí sinh Nữ


03
+ Xét tuyển


02
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT


01
* Ngành Quan hệ quốc tế
52310206
TIẾNG ANH, Toán, Văn
16
- Thí sinh Nam


14
+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Bắc


10
+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Nam


03
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT


01
- Thí sinh Nữ


02
+ Xét tuyển


01
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT


01
* Ngành Ngôn ngữ Nga
52220202
1. TIẾNG ANH, Toán, Văn
2. TIẾNG NGA, Toán, Văn
15
- Thí sinh Nam


13
+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Bắc


09
+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Nam


03
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT


01
- Thí sinh Nữ


02
+ Xét tuyển


01
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT


01

* Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
52220204
1. TIẾNG ANH, Toán, Văn
2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

25
- Thí sinh Nam


23
+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Bắc


16
+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Nam


05
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT


02
- Thí sinh Nữ


02
+ Xét tuyển


01
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT


01
b) Các ngành đào tạo đại học dân sự
DNH

100
- Ngành Ngôn ngữ Anh
52220201
TIẾNG ANH, Toán, Văn
70
- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
52220204
1. TIẾNG ANH, Toán, Văn
2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn
30

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Học viện sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cụ thể theo từng Tổ hợp, vùng miền sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
- Học viện chỉ tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đại học quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi THPT quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào Học viện mà thí sinh đăng ký.
- Đối với xét tuyển đợt 1: Học viện chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) và đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào Học viện. Trường hợp thí sinh đã đủ điều kiện tiêu chuẩn sơ tuyển song không đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) thì sẽ không được tham gia xét tuyển vào Học viện;
- Học viện không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 đối với các thí sinh chưa qua sơ tuyển hoặc sơ tuyển nhưng không đủ tiêu chuẩn vào Học viện Khoa học Quân sự.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã trường: NQH
- Tổ hợp môn thi/ bài thi:
   + Đối với ngành Trinh sát Kỹ thuật (mã ngành: 52860222): A00 (Toán-Lý-Hoá) và A01 (Toán-Lý-Anh)
   + Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành: 52220201): D01 (Toán-Văn-Anh)
   + Đối với ngành Ngôn ngữ Nga (mã ngành: 52220202): D01 (Toán-Văn-Anh) và D02 (Toán-Văn-Nga)
   + Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (mã ngành: 52220204): D01 (Toán-Văn-Anh) và D04 (Toán-Văn-Trung Quốc)
   + Đối với ngành Quan hệ Quốc tế (mã ngành: 52310206): D01 (Toán-Văn-Anh)
- Các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2; ngành Trinh sát Kỹ thuật không xác định môn thi chính.
- Thực hiện 01 điểm chuẩn chung đối với Tổ hợp A00, A01 khi xét tuyển vào Ngành Trinh sát Kỹ thuật.
- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
   + Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế có điểm thi môn thi chính cao hơn sẽ trúng tuyển.
   + Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát Kỹ thuật có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
   + Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.
- Trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào, khi tuyển đến một mức độ điểm nhất định, vẫn còn chỉ tiêu hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ hoặc đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập học, phải loại ra, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng giao, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện sẽ báo cáo và đề nghị Ban TSQS Bộ Quốc phòng phê duyệt cho phép tuyển nguyện vọng bổ sung.
7. Tổ chức tuyển sinh
1. Thời gian:
Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Hình thức nhận ĐKXT:
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định của Bộ Qốc phòng.
3. Các điều kiện xét tuyển:
- Đăng ký sơ tuyển:
   + Tiêu chuẩn đăng ký sơ tuyển: Theo Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.
   + Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS cấp huyện; thí sinh là quân nhân tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương;
   + Thí sinh phải trực tiếp đến Ban TSQS cấp huyện (đối với thanh niên ngoài Quân đội), đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (đối với quân nhân tại ngũ) đăng ký, tự mình viết kê khai các mẫu biểu, hồ sơ tuyển sinh; trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đúng thời gian quy định.
   + Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ quân sự của Học viện Khoa học Quân sự thì mới được tham gia xét tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD & ĐT. Những thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển vào khối trường thuộc Bộ Công an hoặc hệ quân sự của trường Quân đội khác không được làm hồ sơ sơ tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự.
- Về môn thi:
   + Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi, môn thi để xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký dự thi thêm các bài thi, môn thi phù hợp với bài thi, môn thi trong tổ hợp các môn thi mà thí sinh dùng để xét tuyển vào Học viện.
   + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi các bài thi, môn thi phù hợp với bài thi, môn thi trong tổ hợp các môn thi mà thí sinh dùng để xét tuyển vào Học viện.
- Điểm chuẩn xét tuyển:
   + Thực hiện một điểm chuẩn chung đối với thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; theo thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào); theo đối tượng nam, nữ, ngành đào tạo; thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.
   + Thực hiện một điểm chuẩn chung đối với Tổ hợp xét tuyển A00 và A01;
   + Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú khu vực phía Nam thì thời gian có hộ khẩu thường trú phía Nam (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh) phải có đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên và có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam;
8. Chính sách ưu tiên
1. Ngành đào tạo, môn đoạt giải, chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
2. Đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
2.1. Đối tượng được xét tuyển thẳng: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:
"a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;
e) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT".
Năm 2017, Học viện chưa thực hiện xét tuyển thẳng các đối tượng quy định tại Điểm i, khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định như sau:
"3. Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐSP.
a) Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định của Quy chế này, Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho vào học".
3. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Thí sinh phải có 02 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ GD&ĐT phát hành.
3.1. Hồ sơ sơ tuyển
Thực hiện theo Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 17 và Thông tư số 42 của Bộ Quốc phòng. Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS các đơn vị quận, huyện, thị (viết tắt là cấp huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 20/5/2017. Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố gửi hồ sơ và danh sách về các học viện, trường trước ngày 01/6/2017. Trường hợp thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 theo Thông tư số 17, Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố gửi Danh sách thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về các trường.
Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại Học viện không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự.
3.2. Đăng ký xét tuyển thẳng
Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban TSQS cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 20/5/2017; Sở GD&ĐT thẩm định gửi hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn về các trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 01/6/2017.
3.2.1. Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;
- Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
3.3. Đăng ký ưu tiên xét tuyển
Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;
- Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.
Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại Khoản 3, Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.
4. Lệ phí sơ tuyển, lệ phí xét tuyển
4.1. Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện khi làm hồ sơ sơ tuyển.
4.2. Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính năm 2017
5. Tổ chức xét tuyển
Học viện tổ chức xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
5.1. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, cao đẳng theo đúng quy định tại Điều 14, 15,16 Thông tư số 17.
5.2. Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các trường trong Quân đội theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng, được các trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.
5.3. Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu quy định, các trường tuyển theo thứ tự như sau:
5.3.1. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
5.3.2. Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
5.3.3. Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.
5.3.4. Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, các trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào trường đạt điểm tuyển theo từng đối tượng (nam, nữ; miền Nam, miền Bắc) của trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;
5.3.5. Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, các trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:
- Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;
- Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải để đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.
Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM