Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Phú Thọ

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Mã tỉnh của Phú Thọ là 15 còn Mã Huyện là từ 00 → 13 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Phú Thọ: Mã 15
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_15
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_15
KV3

Thành Phố Việt Trì: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
009
Trung tâm GDNN-GDTX Việt Trì
Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì
KV2
007
Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì
Phường Dữu Lâu, TP. Viêt Trì
KV2
008
Trường THPT Trần Phú
Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì
KV2
063
Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì
KV2
060
Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phú Thọ
Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì
KV2
088
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ
Phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì
KV2
087
Trường THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì
Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì
KV2
077
Trường THPT Dân lập Vân Phú
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì
KV2
076
Trường THPT Dân lập Âu cơ
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
KV2
075
Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì
KV2
073
Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm
Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
KV2
071
Trường THPT Lê Quý Đôn
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì
KV2
070
Trường Trung cấp nghề Công nghệ, Du lịch và dịch vụ Phú Nam
Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì
KV2
069
Trường Trung cấp nghề Bách khoa Phú Thọ
Phường Tiên Cá,t thành phố Việt Trì
KV2
068
Trường Trung cấp Nghề Herman Gmeiner Việt Trì
Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì
KV2
066
Trường Trung cấp Nghề Công nghệ và Vận tải Phú Thọ
Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì
KV2
006
Trường THPT Vũ Thê Lang
Phường Tân Dân, TP. Việt Trì
KV2
005
Trường THPT Nguyễn Tất Thành
Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì
KV2
004
Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì
Phường Vân Phú, TP. Việt Trì
KV2
003
Trường THPT Công nghiệp Việt Trì
Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì
KV2
002
Trường THPT Việt Trì
Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì
KV2
001
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Phường Tân Dân, TP. Viêt Trì
KV2

Thị xã Phú Thọ: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
061
Trung tâm KTTH-HN thị xã Phú Thọ
Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ
KV2
013
Trường THPT Trường Thịnh
Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ
KV2
011
Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
KV2, DTNT
010
Trường THPT Hùng Vương
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
KV2
012
Trường THPT Thị xã Phú Thọ
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
KV2
065
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
KV2
078
Trường THPT Bán Công Hùng Vương
Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
KV2
074
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ
KV2
014
Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Phú Thọ
Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
KV2

Huyện Đoan Hùng: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
018
Trung tâm GDNN-GDTX Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
KV1
016
Trường THPT Chân Mộng
Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng
KV1
017
Trường THPT Quế Lâm
Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng
KV1
015
Trường THPT Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
KV1
079
Trường THPT Bán Công Đoan Hùng
Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
KV1

Huyện Thanh Ba: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
080
Trường THPT Bán Công Thanh Ba
Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
KV1
019
Trường THPT Thanh Ba
Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
KV1
020
Trường THPT Yển Khê
Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba
KV1
062
Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ
Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba
KV1
021
Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba
Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba
KV1

Huyện Hạ Hoà: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
022
Trường THPT Hạ Hoà
Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà
KV1
023
Trường THPT Vĩnh Chân
Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà
KV1
024
Trường THPT Xuân Áng
Xã Xuân Áng, huyện Hạ Hoà
KV1
026
Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Hoà
Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà
KV1
025
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà
KV1

Huyện Cẩm Khê: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
030
Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê
Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
KV1
029
Trường THPT Phương Xá
Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê
KV2NT
028
Trường THPT Hiền Đa
Xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê
KV2NT
027
Trường THPT Cẩm Khê
Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
KV1
081
Trường THPT Bán Công Cẩm Khê
Thị trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê
KV1

Huyện Yên Lập: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
033
Trường THPT Minh Hoà
Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập
KV1
032
Trường THPT Lương Sơn
Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập
KV1
034
Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lập
Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập
KV1
031
Trường THPT Yên Lập
Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập
KV1

Huyện Thanh Sơn: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
037
Trường THPT Hương Cần
Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn
KV1
038
Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
KV1
067
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
KV1, DTNT
082
Trường THPT Bán Công Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn
KV1
035
Trường THPT Thanh Sơn
Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
KV1
036
Trường THPT Văn Miếu
Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn
KV1

Huyện Phù Ninh: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
039
Trường THPT Phù Ninh
Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh
KV1
040
Trường THPT Tử Đà
Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh
KV2NT
041
Trường THPT Trung Giáp
Xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh
KV1
064
Trường Cao đẳng nghề Giấy và Cơ điện
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
KV1
043
Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
KV1
083
Trường THPT Bán Công Phù Ninh
Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh
KV1
084
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh
KV1
042
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
KV1

Huyện Lâm Thao: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
072
Trường ĐH Công nghiệp Việt trì
Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao
KV1
085
Trường THPT Bán Công Phong Châu
Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao
KV1
044
Trường THPT Long Châu Sa
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
KV2NT
048
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao
KV1
046
Trường THPT Lâm Thao
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
KV2NT
047
Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
KV2NT
045
Trường THPT Phong Châu
Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao
KV1

Huyện Tam Nông: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
051
Trường THPT Hưng Hoá
Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông
KV1
086
Trường THPT Bán Công Tam Nông
Xã Hương Nộn, H. Tam Nông
KV1
052
Trung tâm GDNN-GDTX Tam Nông
Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông
KV1
049
Trường THPT Tam Nông
Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông
KV1
050
Trường THPT Mỹ Văn
Xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông
KV1

Huyện Thanh Thuỷ: Mã 12
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
053
Trường THPT Thanh Thuỷ
Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ
KV1
054
Trường THPT Trung Nghĩa
Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ
KV1
055
Trường THPT Tản Đà
Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ
KV1
056
Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Thuỷ
Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ
KV1

Huyện Tân Sơn: Mã 13
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
057
Trường THPT Minh Đài
Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn
KV1
058
Trường THPT Thạch Kiệt
Xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn
KV1
059
Trung tâm GDNN-GDTX Tân Sơn
Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn
KV1

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM