Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thông tin tuyển sinh Đại học, Học viện, Cao đẳng 2017
Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Mã tỉnh của Ninh Bình là 27 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Ninh Bình: Mã 27

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_27
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_27
KV3

Thành phố Ninh Bình: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
019
TC nghề Mỹ thuật Thanh Bình
Phố Phúc Trì, P.Phúc Thành, TP Ninh Bình
KV2
017
CĐ nghề LiLaMa 1
Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình
KV2
016
TTGDTX Ninh Bình
Ph. Tân Thành TP Ninh Bình
KV2
015
THPT Nguyễn Công Trứ
Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình
KV2
014
THPT Ninh Bình Bạc Liêu
Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình
KV2
013
THPT Trần Hưng Đạo
Ph. Ninh Phong TP Ninh Bình
KV2
012
THPT Đinh Tiên Hoàng
Ph. Bích Đào TP Ninh Bình
KV2
011
THPT Chuyên Lương Văn Tụy
Ph. Tân Thành TP Ninh Bình
KV2
003
TC Y Dược Tôn Thất Tùng
Ph. Bích Đào, TP Ninh Bình
KV2
002
TC Kinh tế kỹ thuật và Tại chức
Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình
KV2
CNY
CĐ Y tế Ninh Bình
297 Hải Thượng Lãn Ông, p. Nam Thành,Tp. Ninh Bình
KV2
018
TC nghề Thành Nam
Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình
KV2
020
TC nghề kinh tế - KT Công Đoàn Ninh Bình
Số 25 Trần Hưng Đạo, Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình
KV2
091
THPT Bán công Ninh Bình
Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình
KV2
092
THPT dân lập Nguyễn Công Trứ
Ph. Phúc Thành TP Ninh Bình
KV2

Thành phố Tam Điệp: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
025
CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình
Xã Yên Bình, TP Tam Điệp
KV1
023
TTGDTX Tam Điệp
Ph. Trung Sơn TP Tam Điệp
KV1
022
THPT Ngô Thì Nhậm
Ph. Đông Sơn TP Tam Điệp
KV1
021
THPT Nguyễn Huệ
Ph. Bắc Sơn TP Tam Điệp
KV1
028
TC Nghề Việt Can
Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp
KV1
027
TC Nghề số 14
Xã Yên Sơn, TP Tam Điệp
KV1
026
TC Nghề số 13
Ph. Nam Sơn, TP Tam Điệp
KV1
024
CĐ nghề Cơ điện - Xây dựng Tam Điệp
Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp
KV1

Huyện Nho Quan: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
035
THPT Nho Quan C
Xã Gia Lâm H. Nho Quan
KV1
036
TC Nghề Nho Quan
Xã Lạng Phong, TT Nho Quan
KV1
033
THPT DT Nội Trú
TTr. Nho Quan H Nho Quan
KV1, DTNT
032
THPT Nho Quan B
TTr. Nho Quan H Nho Quan
KV1
031
THPT Nho Quan A
Xã Quznh Lưu H. Nho Quan
KV1
034
TTGDTX Nho Quan
TTr. Nho Quan H Nho Quan
KV1

Huyện Gia Viễn: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
043
THPT Gia Viễn C
Xã Gia Sinh H Gia Viễn
KV1
044
TTGDTX Gia Viễn
TTr. Me H Gia Viễn
KV2NT
042
THPT Gia Viễn B
Xã Gia Lập H Gia Viễn
KV2NT
041
THPT Gia Viễn A
Xã Gia Phú H Gia Viễn
KV2NT

Huyện Hoa Lư: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
001
TC Công nghệ và Y tế Pasteur
Phố Thiên Sơn, Ttr Thiên Tôn, H. Hoa Lư, Ninh Bình
KV2NT
093
THPT dân lập Hoa Lư
Xã Ninh Mỹ, H. Hoa Lư
KV2NT
051
THPT Hoa Lư A
TTr. Thiên Tôn H Hoa Lư
KV2NT
052
THPT Trương Hán Siêu
Xã Ninh Mỹ, H. Hoa Lư
KV2NT
053
TTGDTX Hoa Lư
TTr. Thiên Tôn H Hoa Lư
KV2NT

Huyện Yên Mô: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
063
TTGDTX Yên Mô
Xã Yên Phong H Yên Mô
KV2NT
061
THPT Yên Mô A
Xã Khánh Thượng H Yên Mô
KV1
064
THPT Tạ Uyên
Xã Yên Phong H Yên Mô
KV2NT
062
THPT Yên Mô B
Xã Yên Mạc H Yên Mô
KV1

Huyện Kim Sơn: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
075
THPT Kim Sơn C
Xã Thượng Kiệm H Kim Sơn
KV2NT
073
THPT Bình Minh
TTr. Bình Minh H Kim Sơn
KV2NT
071
THPT Kim Sơn A
TTr. Phát Diệm H Kim Sơn
KV2NT
072
THPT Kim Sơn B
Xã Hùng Tiến H Kim Sơn
KV2NT
074
TTGDTX Kim Sơn
Xã Thượng Kiệm H Kim Sơn
KV2NT

Huyện Yên Khánh: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
081
THPT Yên Khánh A
Xã Khánh Hội H Yên Khánh
KV2NT
094
THPT dân lập Yên Khánh
Xã Khánh Cường H Yên Khánh
KV2NT
082
THPT Yên Khánh B
Xã Khánh Cư H Yên Khánh
KV2NT
084
TTGDTX Yên Khánh
Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh
KV2NT
085
THPT Yên Khánh C
Xã Khánh Cường H Yên Khánh
KV2NT
083
THPT Vũ Duy Thanh
Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh
KV2NT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM