Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 8: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohidrat

Câu 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều và đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó làm lạnh rồi thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hoà. Hiện tượng quan sát được là
A. dung dịch phân thành 2 lớp.
B. xuất hiện chất rắn màu trắng kết tinh,
C. dung dịch chuyển thành vẩn đục,
D. không có hiện tượng gì.
Câu 2: Cho vào bát sứ 1 ml dầu ăn và 2 ml dung dịch NaOH 40%, đun hỗn họp sôi nhẹ và khuấy đều, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để thể tích dung dịch không đổi. Sau 10 phút, rót thêm 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ. Hiện tượng quan sát được là
A. có chất rắn màu trắng nổi lên.
B. có chất rắn màu trắng lắng xuống,
C. tạo dung dịch trong suốt.
D. dung dịch phân thành 2 lớp.
Câu 3: Cho 5 giọt CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc nhẹ. Gạn bỏ lóp dung dịch, sau đó thêm vào 2 ml glucozơ 1% lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là
A. có kết tủa đỏ gạch.
B. Cu(OH)2 tan tạo dung dịch, màu xanh,
C Cu(OH)2 bị khử tạo Cu màu đỏ.
D. Cu(OH)2 tan tạo dung dịch trong suốt.
Câu 4: Cho vài giọt iot vào ống nghiệm đựng sẵn 1 - 2 ml hồ tinh bột, đun nóng một lát, sau để nguội. Hiện tượng quan sát được là
A. xuất hiện màu tím xanh, sau đó mất màu, để nguội màu xanh lại xuất hiện.
B. xuất hiện màu tím xanh, khi đun nóng chuyển sang màu đỏ gạch. 
C. xuất hiện màu tím xanh, đun nóng thấy màu xanh đậm dần.
D. xuất hiện màu đen, sau đó chuyển màu tím, để nguội màu xanh lại xuất hiện.
Câu 5: Hình vẽ nào sau đây mô tả bộ dụng cụ điều chế este ?

Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-A
3-B
4-A
5-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM