Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường (Tiếp theo)

Câu 9: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cả...) nào sau đây an toàn ?
A. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô.
B. Dùng fomon.
C. Dùng phân đạm và nước đá.
D. Ướp muối, sấy khô rồi dùng fomon.

Câu 10: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ tối đa cho phép của ion Cd2+ trong nước là 0,005 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 500 ml một mẫu nước thấy có 0,288.10-3 gam kết tủa CdS. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Mầu nước trên chưa bị ô nhiễm cađimi.
B. Kết tủa CdS có màu vàng.
C. Ion Cd2+ thường có trong nước thải công nghiệp.
D. Hàm lượng cađimi có trong mẫu nước là 4.10-6 M.
Câu 11: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép ?
A. CO2 và O2     B. CH4 và H2O    C. N2 và CO    D. CO2 và CH4
Câu 12: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau:
(1) Do hoạt động của núi lửa.
(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.
(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.
(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.
(5) Do nống độ cao cua các lon kim loại : Pb2+ , Hg2+ , Mn2+ , Cu2+ trong các nguồn nước.
Trong những nhận định trên, các nhận định đúng là
A, (2), (3), (5),    B, (1), (2), (3),    C, (2), (3), (4).     D. (1), (2), (4).
Câu 13: Trong số các nguồn năng lượng : (1) thuỷ điện, (2) gió, (3) Mặt Trời, (4) hoả thạch, những nguồn năng lượng sạch là
A, (1), (2),(3),    B, (1), (3), (4)    C. (1), (2), (4).    D. (2), (3), (4).
Câu 14: Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường, Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Người ta lấy bốn mẫu không khí ở các thành phố khác nhau và phân tích hàm lượng SO2 thì thu được kết quả sau:
Mẫu nghiên cứu
Hàm lượng SO2 trong 50 lít không khí (mg)
1
0,0045
2
0 0012
3
0,0008
4
00980
Trong các mẫu trên, số mẫu không khí đã bị ô nhiễm là
A,2    B.4.    C.1.    D. 3.
Câu 15: Cho các phát biểu sau :
(a) Khi làm thí nghiệm với các khí độc trong phòng thí nghiệm nên tiến hành trong tủ hút.
(b) Khí thoát vào khí quyển, freon phá huỷ tầng ozon.
(c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính
(d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axít.
(e) Để xử lí thuỷ ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh để thu hổi thuỷ ngân.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 5.    B. 4.    C.2.    D. 3.
Câu 16: Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dựng để thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường ?
A. xăng, dầu    B. khí butan    C. than đá    D. khí hiđro
Hướng dẫn giải và Đáp án
9-A
10-A
11-D
12-B
13-A
14-C
15-A
16-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM