Đề kiểm tra học kì 1

Đề kiểm tra học kì 1

Câu 1.Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 sao ở cây mía là
A. Quang phân li nước       B. Chu trình Canvin
C. Pha sáng       D. Pha tối

Câu 2. Biện pháp kỹ thuật để tăng diện tích lá là
A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều nguyên tố vi lượng cho cây
B. Bón nhiều phân bón giúp bộ lá phát triển
C. Bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp với loại và giống cây trồng
D. Sử dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lý đối với từng loài, giống cây trồng
Câu 3. Đai Caspari có vai trò
A. Điều chỉnh dòng vận chuyển các chất đi vào trung trụ
B. Nếu một màng lọc để lọc các chất trước khi đi vào trung trụ
C. Hấp thụ các chất có lợi cho tế bào
D. Chuyển hóa các chất không tan thành ion, từ đó các chất này khuếch tán được vào tế bào
Câu 4. Nhận định nào sau đây là không đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước qua lá?
A. Là động lực đầu trên giúp hút nước và muối khoáng
B. Giúp khí không mở, CO2 khuếch tán vào trong tham gia quang hợp
C. Giúp giảm nhiệt độ trên bề mặt lá
D. Là động lực chính của dòng mạch rây
Câu 5. Nguyên tố nào sau đây vừa là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit và các côenzim ?
A. Kali       B. Photpho
C. Magie       D. Lưu huỳnh
Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật?
A. Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển không độc hại đối với cơ thể thực vật
B. Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử
C. Cây có thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật
D. Rễ cây chỉ hấp thụ Nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3và NH4+
Câu 7. Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp chủ yếu thông qua
A. Sự khuếch tán của CO2 vào lá cây
B. Các phản ứng enzim trong quang hợp
C. Sự hấp thụ ánh sáng của diệp lục
D. Quá trình quang phân li nước
Câu 8. Thỏ thải ra hai loại phân, một loại có màu đen, một loại có màu xanh. Thỏ thích ăn loại phân có màu xanh vì
A. Đó là loại phân đã tiêu hóa kỹ
B. Để bổ sung nguồn đạm từ vi sinh vật
C. Màu xanh là màu của thực vật còn sót lại
D. Đó là do tập tính của loài
Câu 9. Điều không đúng khi nhận xét, chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất là
A. Phổi và hệ thống túi khí chiếm một thể tích rất lớn khi hoạt động bay
B. Có hệ thống túi khí phân nhánh tới các tế bào
C. Có đủ các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí
D. Phổi rất phát triển
Câu 10. Điều không đúng khi đề cập vấn đề vận tốc máu và tương quan của nó với huyết áp và tổng diện tích mạch là
A. Khi tổng diện tích mạch lớn, huyết áp sẽ cao và vận tốc màu sẽ lớn
B. Hệ mạch càng đi xa tim, huyết áp càng giảm
C. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và nhỏ nhất trong mao mạch
D. Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
B
C
A
D
B
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
D
B
B
A
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM