Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

30 thg 3, 2018

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án hay nhất tại Chamhoc Để học tốt Sinh học l…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

30 thg 3, 2015

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ Câu 1.  Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua A. miền l…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (tiếp)

30 thg 3, 2015

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (tiếp) Câu 8. Trong các nguyên nhân sau: (1) Các phân tử muối ngay sát bề mặt…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây

30 thg 3, 2015

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây Câu 1.  Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bảo và A. tế bào nội bì.     B. tế bào lông…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 3: Thoát hơi nước

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 3: Thoát hơi nước

30 thg 3, 2015

Bài 3: Thoát hơi nước Câu 1.  Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật? A. Ứ giọt chỉ xuất …

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

30 thg 3, 2015

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng Câu 1.  Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triể…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 5: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 5: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật

30 thg 3, 2015

Bài 5: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật Câu 1.  Trong một khu vườn có nhiều loài hóa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 6: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 6: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật (tiếp)

30 thg 3, 2015

Bài 6: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật (tiếp) Câu 1.  Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng A. thấp và c…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật

30 thg 3, 2015

Bài 8: Quang hợp ở thực vật Câu 1.  Lá cây có màu xanh lục vì A. diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. B. diệp lục b…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

30 thg 3, 2015

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , C 4  và CAM Câu 1.  Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là: A. khử …

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (tiếp)

30 thg 3, 2015

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , C 4  và CAM (tiếp) Câu 9.  Những cây thuộc nhóm thực vật C 3  là A. rau dền, kê, cá…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (tiếp theo)

30 thg 3, 2015

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , C 4  và CAM (tiếp theo) Câu 17.  Ở thực vật CAM, khí khổng A. đóng vào ban ngày v…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

30 thg 3, 2015

Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp Câu 1.  Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường …

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

30 thg 3, 2015

Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng Câu 1.  Quang hợp quyết định khoản A. 90 - 95% năng suất của cây trồng. B. 80 -…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

30 thg 3, 2015

Bài 12: Hô hấp ở thực vật Câu 1.  Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là A. Rễ.        B. Thân.        C. Lá.    …

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp)

30 thg 3, 2015

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp) Câu 9.  Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra A…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

30 thg 3, 2015

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật Câu 1.  Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì A. thức ăn được …

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

30 thg 3, 2015

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (tiếp) Câu 9.  Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra nh…

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

30 thg 3, 2015

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) Câu 1.  Chức năng không đúng với răng của thú ăn cỏ …

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật

30 thg 3, 2015

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật (tiếp theo) Câu 1.  Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở độ…

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM