Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 59)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 59)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Xâm chiếm Đông Nam Á làm thuộc địa của các cường quốc phương Tây là nhằm:
A. Vơ vét tài nguyên phục vụ cho công nghiệp chính quốc.
B. Giúp Đông Nam Á phát triển trồng lúa nước.
C. Nâng cao chất lượng cuộc sống.
D. Các ý trên đúng.

Câu 2: (0,5 điểm) Ở Đông Nam Á, diện tích gieo trồng lúa giảm là do:
A. Thiếu vốn đầu tư.
B. Thủy lợi chậm phát triển.
C. Trồng cây công nghiệp để xuất khẩu.
D. Đất bị thoái hóa, bạc màu.
Câu 3: (0,5 điểm) Kênh đào nào sau đây nằm trên lãnh thổ Ai Cập?
A. Kênh Xuy-ê.      B. Kênh Pa-ma-am.
C. Kênh Ki-en.      D. Các ý trên sai.
Câu 4: (0,5 điểm) Loại cây trồng thích hợp nhất vùng ven biển Địa Trung Hải ở Ai Cập là:
A. Lúa gạo.         B. Dâu tằm.         C. Lúa mì.         D. Bông.
Câu 5: (0,5 điểm) Để giữ chức Chủ tịch ASEAN luân phiên phải dựa vào yếu tố nào?
A. Tên nước theo thứ tự A, B, C.
B. GDP hằng năm.
C. Tăng dân số mỗi nước.
D. GDP trên người.
Câu 6: (0,5 điểm) Số liệu nào sau đây là diện tích của Ô-xtrây-li-a?
A. 6,5 triệu km2.      B. 7,74 triệu km2.
C. 7,9 triệu km2.      D. 8,40 triệu km2.
Câu 7: (0,5 điểm) Ô-xtrây-li-a phát triển một nền nông nghiệp hiện đại là dựa vào:
A. Luôn thay đổi cơ cấu cây trồng.
B. Có nguồn lao động dồi dào.
C. Trang trại lớn, trình độ sản xuất hiện đại.
D. Cây trồng năng suất cao.
Câu 8: (0,5 điểm) Khu vực mậu dịch tự do ASEAN được viết tắt là:
A. APEC.         B. NAFTA.         C. UNFPA.         D. AFTA.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Kể tên một số cây công nghiệp quan trọng ở Đông Nam Á và các nước trồng nhiều loại cây đó.
Câu 2: (3 điểm) Điều kiện tự nhiên đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì để phát triển kinh tế - xã hội của Ô-xtrây-li-a?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
C
A
C
A
B
C
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Tên một số cây công nghiệp quan trọng ở Đông Nam Á và các nước trồng nhiều loại cây đó.
   - Đông Nam Á có nhiều thuận lợi để phát triển cây công nghiệp: đất đỏ badan, đất phêralít đồi núi, khí hậu nóng ẩm, lao động dồi dào có nhiều kinh nghiệm trồng cây công nghiệp.
   - Cà phê, hồ tiêu trồng nhiều nhất ở Việt Nam, sau đó là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan.
   - Cao su trồng nhiều nhất ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam.
   - Chè ở Việt Nam, dừa ở Việt Nam, Ma-lai-xi-a.
Câu 2: (3 điểm) Ô-xtrây-li-a là quốc gia duy nhất bao chiếm cả một lục địa rộng lớn, điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn sau:
   - Thuận lợi:
      + Tài nguyên khoáng sản giàu có, cảnh quan tự nhiên đa dạng.
      + Khí hậu đa dạng, đất đai màu mỡ ở đồng bằng ven biển, miền Đông đồng cỏ rộng lớn vùng núi đá.
      + Dải san hô ngầm vĩ đại ở bờ biển đông bắc thu hút khách du lịch.
   - Khó khăn:
      + Nhiều vùng rộng lớn bị hạn hán.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM