Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 52)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 52)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là:
A. Xe gắn máy.
B. Sản phẩm tin học.
C. Công nghiệp chế tao.
D. Rô-bốt (người máy)

Câu 2: (0,5 điểm) Trở ngại chính về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp ở Trung Quốc là gì?
A. Lũ lụt ở đồng bằng Hoa Nam.
B. Khô hạn ở miền Tây.
C. Ở các đồng bằng đất bạc màu.
D. Ý A và B đúng.
Câu 3: (0,5 điểm) Đứng hàng thứ bảy và thứ hai trên thế giới là đặc điểm nào của Ấn Độ hiện nay?
A. Sản lượng bông và dân số.
B. Diện tích và sản lượng cao su.
C. Quặng sắt và sản lượng hải sản.
D. Diện tích và dân số.
Câu 4: (0,5 điểm) Loại gió nào hoạt động mạnh nhất ở Ấn Độ từ tháng VI đến tháng IX hằng năm?
A. Gió mùa Đông Bắc.
B. Gió mùa mùa hạ.
C. Gió mùa Đông Nam.
D. Các ý trên sai.
Câu 5: (0,5 điểm) Diện tích tự nhiên Nhật Bản 378 nghìn km2, trong đó đất nông nghiệp chiếm 14%, tương đương với khoảng bao nhiêu km2?
A. Gần 50 nghìn km2.
B. Gần 53 nghìn km2.
C. Gần 56 nghìn km2.
D. Gần 65 nghìn km2.
Câu 6: (0,5 điểm) Tại sao sản lượng cá khai thác của Nhật Bản ngày càng giảm?
A. Các nước thực hiện đặc quyền kinh tế 200 hải lí.
B. Nhiều thiên tai xảy ra.
C. Thị trường xuất hiện thu hẹp.
D. Phương tiện đánh bắt cá chậm phát triển.
Câu 7: (0,5 điểm) Sự kiện nào đây là quan trọng nhất của Trung Quốc năm 2002?
A. Thu hồi lại Hồng Công.
B. Thu hồi lại Ma Cao.
C. Thành viên chính thức WTO.
D. Thành công tàu vũ trụ “Thần Châu V”.
Câu 8: (0,5 điểm) Cuối những năm 1990, Trung Quốc có chính sách gì phát triển kinh tế vùng nội địa?
A. Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp.
B. Đầu tư 60% dự án công nghiệp cả nước.
C. Phát triển chăn nuôi đại gia súc.
D. Mở rộng diện tích trồng rừng.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nhận xét về vai trò của công nghiệp nông thôn ở Trung Quốc.
Câu 2: (3 điểm) Vì sao sản xuất nông nghiệp Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông?
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
D
B
B
A
C
B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Vai trò của công nghiệp nông thôn ở Trung Quốc.
   - Trung Quốc có khoảng 95 triệu ha đất canh tác, chiếm 7% diện tích đất canh tác toàn thế giới, nhưng phải nuôi sống 20% dân số toàn cầu, đất nông nghiệp bình quân trên đầu người thấp.
   - Phát triển các ngành công nghiệp ở nông thôn có vai trò sau:
      + Sử dụng lực lượng lao động dư thừa, thu hút 100 triệu lao động.
      + Khai thác nguyên vật liệu sẵn có ở nông thôn.
      + Cung cấp hơn 20% giá trị hàng hóa ở nông thôn.
Câu 2: (3 điểm) Sản xuất nông nghiệp Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông vì:
Miền Đông Trung Quốc có nhiều thuận lợi để phát triển nông nghiệp là:
   - Có các đồng bằng ở hạ lưu các sông lớn, đất đai màu mỡ.
   - Có lượng mưa lớn, nguồn nước dồi dào.
   - Lao động đông, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
   - Hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn phát triển , tập trung nhiều cơ sở công nghiệp chế biến lượng thực, thực phẩm.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM