Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 49)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 49)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Ở những năm của thập niên 90 thế kỉ XX đặc điểm nổi bật nhất ở LB Nga là gì?
A. Có tốc độ tăng trưởng GDP cao.
B. Xuất khẩu đứng thứ tư thế giới.
C. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội.
D. Trả hết nợ từ Liên Xô cũ.

Câu 2: (0,5 điểm) Đảo nào ở Nhật Bản có diện tích rộng nhất, dân số đông nhất, kinh tế phát triển nhất?
A. Đảo Hôn-su.
B. Đảo Kiu-xiu.
C. Đảo Xi-cô-cư.
D. Đảo Hô-cai-đô.
Câu 3: (0,5 điểm) Hệ thống đường sắt xuyên Xi-bia và đường sắt BAM đóng vai trò quan trọng để phát triển vùng nào ở Liên bang Nga?
A. Vùng núi U-ran.
B. Vùng Tây Nam.
C. Vùng đồng bằng Đông Âu.
D. Vùng Đông Xi-bia.
Câu 4: (0,5 điểm) Đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu là sản phẩm nào của Pháp hiện nay?
A. Thủy sản, chế biến.
B. Hàng dệt may.
C. Công nghiệp chế tạo vũ khí.
D. Hoa quả và rau.
Câu 5: (0,5 điểm) Với chính sách thích hợp nên tăng trưởng GDP của LB Nga (năm 2005) là:
A. 5,2%.         B. 6,4%.         C. 7,9%.         D. 8,2%.
Câu 6: (0,5 điểm) Loại sản phẩm nào mà Nhật Bản có sản lượng đứng hàng đầu thế giới hiện nay?
A. Tơ tằm.
B. Lúa gạo.
C. Nuôi trồng thủy sản.
D. Cao su và bông.
Câu 7: (0,5 điểm) Hình thành ‘Cộng đồng các quốc gia độc lập” trên lãnh thổ Liên Xô cũ vào năm nào?
A. Năm 1990.      B. Năm 1991.
C. Năm 1992.      D. Năm 2000.
Câu 8: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong bảng sau:
Sản phẩm của LB Nga
Sản lượng năm 2005 (triệu tấn)
1. Dầu thô.
2. Than.
A. 470,0
B. 66,3
C. 298,3

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Nêu những tác động tiêu cực của bùng nổ dân số đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Ấn Độ.
Câu 2: (3 điểm) Trình bày những nguyên nhân để Trung Quốc đạt được kết quả quan trọng trong hiện đại hóa công nghiệp.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
A
D
C
B
A
B
1/A, 2/C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm)
   - Ấn Độ có dân số 1.103,6 triệu người, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 1,7% (năm 2005).
   - Bùng nổ dân số tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội là:
      + Sức ép về phát triển kinh tế - xã hội: cần thêm nhiều trường học và giáo viên, nhà ở, việc làm.
      + Làm sâu sắc thêm những khó khăn trong xã hội: tỉ lệ người nghèo ở nông thôn cao, trẻ em buộc phải lao động để nuôi sống gia đình,… yêu cầu trên vượt quá khả năng của nền kinh tế.
Câu 2: (3 điểm)
   - Từ năm 1978 Trung Quốc đề ra nhiệm vụ hiện đại hóa công nghiệp và đạt nhiều thành quả lớn là nhờ:
      + Thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường quan hệ với thị trường thế giới.
      + Chuyển sang nền kinh tế thị trường, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
      + Hiện đại hóa trang thiết bị và chú ý phát triển, ứng dụng công nghệ cao.
      + Xây dựng các công viên khoa học – công nghệ.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM