Giải Toán lớp 6 trang 76 SGK tập 1: Cộng hai số nguyên khác dấu

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 76: Cộng hai số nguyên khác dấubao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

1. Lý thuyết Cộng hai số nguyên khác dấuToán lớp 6 tập 1

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của hai số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Giai-Toan-lop-6-trang-76-SGK-tap-1-Cong-hai-so-nguyen-khac-dau

Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

Ví dụ: (-273) + 55 = -(273 – 55) (vì 273 > 55) = -218

2. Giải bài 1 trang 76 SGK Toán lớp 6 tập 1

Tính:

a) 26 + (-6);

b) (-75) + 50;

c) 80 + (-220).

Đáp án:

a) 20;

b) -25;

c) -140.

3. Giải bài 2 trang 76 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Tính:

a) (-73) + 0;

b) |-18| + (-12);

c) 102 + (-120).

Đáp án:

a) (-73) + 0 = -73.

b) |-18| + (-12) = 18 + (-12) = 18 – 12 = 6.

c) 102 + (-120) = -(120 – 102) = -18.

4. Giải bài 3 trang 76 Toán lớp 6 SGK tập 1

Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + (-13) và (-23) + 13;

b) (-15) + (+15) và 27 + (-27).

Đáp án:

a) 23 + (-13) = 23 – 13 = 10; (-23) + 13 = -(23 – 13) = -10.

Vậy 23 + (-13) > 0 và (-23) + 13 < 0.

b) (-15) + 15 = 0; 27 + (-27) = 0

Vậy tổng hai số đối nhau bằng 0.

5. Giải bài 4 trang 76 SGK tập 1 Toán lớp 6

a) 1763 + (-2) và 1763;

b) (-105) + 5 và -105;

c) (-29) + (-11) và -29.

Đáp án:

a) 1763 + (-2) < 1763; (1761 < 1763)

b) (-105) + 5 > -105; (-100 > -105)

c) (-29) + (-11) < -29 (-40 < -29)

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM