Giải Toán lớp 6 trang 121, 122 SGK tập 1: Khi nào thì AM + MB = AB?

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 121, 122: Khi nào thì AM + MB = AB? bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giải Toán lớp 6 trang 121, 122 SGK tập 1: Khi nào thì AM + MB = AB?


1. Lý thuyết Khi nào thì AM + MB = AB? Toán lớp 6 tập 1

Giải Toán lớp 6 trang 121, 122 SGK tập 1: Khi nào thì AM + MB = AB?
Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B. 

2. Giải bài 46 trang 121 SGK Toán lớp 6 tập 1

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK, biết IN = 3cm, NK = 6cm Tính độ dài đoạn IK.

Hướng dẫn:

+ N là một điểm của đoạn thẳng IK nên điểm N nằm giữa hai điểm I và K.

+ Nếu điểm N nằm giữa hai điểm I và K thì IN + NK = IK.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 trang 121, 122 SGK tập 1: Khi nào thì AM + MB = AB?
Theo đề bài N là một điểm của đoạn thẳng IK; N không trùng hai đầu mút vậy N phải nằm giữa hai điểm I và K.

Vì điểm N nằm giữa hai điểm I và K nên IK = IN + NK = 3 + 6 = 9 (cm)

3. Giải bài 47 trang 121 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Gọi M là một điểm của đoạn EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn EM và EF.

Hướng dẫn:

+ M là một điểm của đoạn thẳng EF nên điểm M nằm giữa hai điểm E và F.

+ Nếu điểm M nằm giữa hai điểm E và F thì EM + MF = EF.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 trang 121, 122 SGK tập 1: Khi nào thì AM + MB = AB?
M là một điểm của đường đoạn thẳng EF, M không trùng với hai đầu đoạn thẳng vậy M nằm giữa E và F.

Ta có: EM + MF = EF

4 + MF = 8 => MF = 8 - 4 = 4 (cm)

Vậy EM = FM (= 4cm)

4. Giải bài 48 trang 121 Toán lớp 6 SGK tập 1

Em Hà có một sợi dây 1,25m. Em dùng sợi dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa hai đầu dây và mép tường còn lại bằng độ dài sợi dây $\frac{1}{5}$ Hỏi chiều rộng lớp học?

Hướng dẫn: 
Chiều rộng của lớp học = 4 lần sợi dây $\frac{1}{5}$ lần sợi dây

Lời giải: 
Chiều rồng lớp học là: 4.1,25 + $\frac{1}{5}$ 25 = 5,25 (m)

Vậy chiều rộng của lớp học là 5,25m.

5. Giải bài 49 trang 121 SGK tập 1 Toán lớp 6

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB, Biết rằng AN = BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52)

Giải Toán lớp 6 trang 121, 122 SGK tập 1: Khi nào thì AM + MB = AB?
Hướng dẫn:

Bài toán được chia thành 2 trường hợp.

TH1: điểm M nằm giữa hai điểm A và N; điểm N nằm giữa hai điểm M và B.

TH2: điểm N nằm giữa hai điểm A và M; điểm M nằm giữa hai điểm N và B.

Lời giải:

Xét cả hai trường hợp sau:

a) Xét trường hợp điểm M nằm giữa hai điểm A và N; điểm N nằm giữa hai điểm B và M.

+ Vì M nằm giữa A và M nên AN = AM+MN (1)

+ Vì N nằm giữa B và M nên BM= BN + MN (2)

Mà AN = BM (đề bài) nên từ (1) và (2) suy ra AM + MN = BN + MN

Do đó: AM = BN.

b) Xét trường hợp điểm N nằm giữa A và M; điểm M nằm giữa B và N.

+ Vì N nằm giữa A và M nên AN + NM= AM (3)

+ Vì M nằm giữa B và N nên BM + MN= BN (4)

Mà AN = BM (đề bài) nên từ (3) và (4) AM=BN

6. Giải bài 50 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

ho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV+VA=TA

Hướng dẫn:

Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Nếu TV+ VA = TV thì V nằm giữa hai điểm T và A.

Nhận xét: nhận thấy điều kiện V, A, T thẳng hàng nhau là thừa.

7. Giải bài 51 trang 122 Toán 6 tập 1 SGK

Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA=2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Hướng dẫn:

Nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Ta có VA + VT = 2 + 3 ≠TA nên điểm V không nằm giữa hai điểm A và T.

TA + VT = 1 + 3 ≠VA nên điểm T không nằm giữa hai điểm A và C,

TA + VA = 1 + 2 = 3 = VT nên điểm A nằm giữa hai điểm V và T.

8. Giải bài 52 trang 122 SGK Toán lớp 6 tập 1

Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau là đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Giải Toán lớp 6 trang 121, 122 SGK tập 1: Khi nào thì AM + MB = AB?
Giải: Dễ dàng nhận thấy điều trên là đúng.


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM