Mã và thông tin Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Ngoại thương
Ký hiệu:         NTH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         số 91 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:         (04)32595155
Website:         www.ftu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định, không vi phạm pháp luật.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã xét tuyển
Nhóm ngành
Tên ngành
Tên chuyên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
2017
I. Tại Cơ sở Hà Nội
2700
NTH01
Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật
Kinh tế
Kinh tế đối ngoại
A00;A01;D01;D02; D03;D04;D06;D07
840
Thương mại quốc tế
A00; A01; D01; D07
Kinh tế quốc tế
Kinh tế quốc tế
A00;A01;D01;D03;D07
340
Kinh tế và phát triển quốc tế
A00; A01; D01; D07
Luật
Luật thương mại quốc tế
A00;A01;D01;D07
120
NTH02
Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh quốc tế
A00; A01; D01; D07
340
Kinh doanh quốc tế


Kinh doanh quốc tế

A00;A01;D01;D07
190
(trong đó 50 chỉ tiêu cho chương trình theo mô hình tiên tiến Nhật Bản)
Kinh doanh quốc tế (Chương trình theo mô hình tiên tiến Nhật Bản)
A00;A01;D01; D06;D07
NTH03
Nhóm ngành Kế toán; Tài chính-Ngân hàng
Kế toán
Kế toán-Kiểm toán
A00;A01;D01;D07
150
(trong đó 70 chỉ tiêu cho chương trình theo định hướng nghề nghiệp ACCA)
Kế toán-Kiểm toán (Chương trình theo định hướng nghề nghiệp ACCA)
Tài chính- Ngân hàng
Tài chính quốc tế
A00;A01;D01;D07
340
Ngân hàng
Phân tích và đầu tư tài chính
NTH04
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Anh
Tiếng Anh thương mại
D01
(Ngoại ngữ nhân hệ số 2)
170
NTH05
Ngôn ngữ Pháp
Ngôn ngữ Pháp
Tiếng Pháp thương mại
D03
(Ngoại ngữ nhân hệ số 2)
60
NTH06
Ngôn ngữ Trung
Ngôn ngữ Trung
Tiếng Trung thương mại
D01;D04
(Ngoại ngữ nhân hệ số 2)
60
NTH07
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Nhật
Tiếng Nhật thương mại
D01;D06
(Ngoại ngữ nhân hệ số 2)
90
II. Tại Cơ sở Quảng Ninh
150
NTH08
Nhóm ngành Kế toán; Kinh doanh quốc tế
Kế toán
Kế toán-Kiểm toán
A00;A01;D01;D07
70
Kinh doanh quốc  tế
Kinh doanh quốc tế
80

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10,11,12 từ 6.5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm học lớp 10,11,12 từ Khá trở lên.
- Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có tổng điểm xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 (một) điểm trở xuống. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được trường xác định và công bố công khai trên trang điện tử của trường sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã Trường: NTH
- Mã xét tuyển, Nhóm ngành, Chỉ tiêu, Tổ hợp xét tuyển năm 2017 như sau:
- Ký hiệu tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật Lý, Hoá học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); D02 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nga);D03 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung); D06 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật) ;D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh);
- Hệ số của các môn thi xét tuyển: Đối với các ngành không phải là ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi xét tuyển nhân hệ số 1. Đối với các ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi ngoại ngữ nhân hệ số 2.
- Điểm trúng tuyển được xác định theo Nhóm ngành (theo Mã xét tuyển) và được xác định riêng cho Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.
- Chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển:
*Đối với Cơ sở Hà Nội:
   + Tổ hợp môn xét tuyển A01, D01,D03,D04,D06,D07 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 1 điểm/30 điểm.
   + Tổ hợp môn xét tuyển D02 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 2 điểm /30 điểm.
   + Ngành Ngôn ngữ Trung (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét tuyển D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /40 điểm.
   + Ngành Ngôn ngữ Nhật (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét tuyển D06 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /40 điểm.
*Đối với Cơ sở Quảng Ninh:
   + Mã xét tuyển NTH08 : Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển.
- Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường theo Nhóm ngành (theo Mã xét tuyển) được xét tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo của trường căn cứ trên nguyện vọng đăng ký ngành/chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chuyên ngành xét tuyển.
- Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển), số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển) tại ngưỡng điểm trúng tuyển (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì Nhà trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán để xét tuyển đối với các thí sinh tại ngưỡng điểm trúng tuyển.
7. Tổ chức tuyển sinh
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
8. Chính sách ưu tiên
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến
- Thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ban hành theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
- Học phí dự kiến năm học 2017-2018 đối với chương trình đại trà: 16.8 triệu đồng/sinh viên/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.
- Học phí chương trình Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản và chương trình Kế toán – kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA dự kiến là 30 triệu đồng/năm. Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 50 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 5%/năm.
11. Nội dung khác
- Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản: thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường với nhóm ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế (NTH02) sẽ được đăng ký xét tuyển vào chương trình này. Chương trình được xây dựng trên cơ sở các chương trình đào tạo của Nhật Bản, có sự hỗ trợ, tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản và JICA trong quá trình đào tạo. Sinh viên được học tối thiểu 50% các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật.
- Chương trình Kế toán kiểm toán theo định hướng nghề nghiệp ACCA: thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường với nhóm ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng (NTH03) sẽ được đăng ký xét tuyển vào chương trình này. Sinh viên theo học chương trình sẽ học các môn kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh được thiết kế trên cơ sở nội dung của chương trình ACCA.
- Các Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao: Thí sinh sau khi trúng tuyển vào trường sẽ đăng ký xét tuyển vào chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao khi đáp ứng điều kiện về trình độ ngoại ngữ và điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của từng chương trình. Trình độ Ngoại ngữ, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển và phương thức xét tuyển các chương trình tiên tiến và chất lượng cao được quy định cụ thể trong thông báo xét tuyển chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2017 của trường. Các chương trình tiên tiến và chất lượng cao của Nhà trường gồm có:
   + 02 Chương trình tiên tiến: chương trình Kinh tế đối ngoại (hợp tác với ĐH Colorado State University – Hoa Kỳ) và chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế (hợp tác với trường California State University (Fullerton) – Hoa Kỳ). Sinh viên có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương và bằng của trường đối tác cấp.
   + 04 Chương trình chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh) gồm các chương trình Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh quốc tế, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Kinh tế quốc tế.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM