Mã và thông tin Khoa Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

Ký hiệu: DDC

Địa chỉ: Số 48B Cao Thắng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236-3 531 553

Website: www.dst.udn.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Khoa Công nghệ dành 80% chỉ tiêu để xét tuyển các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đã dự thi THPT quốc gia 2017 với môn thi/ bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển và 20% chỉ tiêu còn lại để xét tuyển theo kết quả học bạ (với tổ hợp môn tương ứng) các thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Thông tin hướng dẫn chi tiết: xem tại website http://dst.udn.vn/tuyensinh2017

- Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 của thí sinh:

Điểm xét tuyển= Tổng điểm 3 môn xét tuyển (theo tổ hợp tương ứng với ngành) + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành

- Điểm xét tuyển theo kết quả học bạ THPT của thí sinh:

Điểm xét tuyển= Tổng điểm trung bình của tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với từng ngành trong cả 05 học kỳ ghi trong học bạ THPT (Lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, đã dự thi THPT quốc gia 2017 theo tổ hợp môn tương ứng với ngành lựa chọn, có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định.

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), có điểm xét tuyển trung bình đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định. Điểm xét tuyển trung bình là tổng điểm trung bình của tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với từng ngành trong cả 05 học kỳ ghi trong học bạ THPT (Lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) + điểm ưu tiên.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã Khoa Công nghệ – Đại học Đà Nẵng: DDC

- Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành trình độ đại học theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017:

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Nhóm ngành V:

 

640

 

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

52510103

96

Toán + Vật lí + Hóa học

Toán + KH tự nhiên + Ngữ văn

Toán + KH tự nhiên + Anh

Toán + Anh + Ngữ văn.

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy)

52510201

112

Toán + Vật lí + Hóa học

Toán + KH tự nhiên + Ngữ văn

Toán + KH tự nhiên + Anh

Toán + Anh + Ngữ văn.

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

52510205

112

Toán + Vật lí + Hóa học

Toán + KH tự nhiên + Ngữ văn

Toán + KH tự nhiên + Anh

Toán + Anh + Ngữ văn.

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
(Các chuyên ngành: Hệ thống cung cấp điện - Kỹ thuật điện tử)

52510301

144

Toán + Vật lí + Hóa học

Toán + KH tự nhiên + Ngữ văn

Toán + KH tự nhiên + Anh

Toán + Anh + Ngữ văn.

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

52510303

96

Toán + Vật lí + Hóa học

Toán + KH tự nhiên + Ngữ văn

Toán + KH tự nhiên + Anh

Toán + Anh + Ngữ văn.

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

52510406

80

Toán + Hóa học + Sinh học

Toán + KH tự nhiên + Ngữ văn

Toán + KH tự nhiên + Anh

Toán + Anh + Ngữ văn.

Tiêu chí phụ đối với các TS cùng điểm: Ưu tiên theo thứ tự các môn trong tổ hợp xét tuyển

- Chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT:

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Nhóm ngành V:

 

160

 

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

52510103

24

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Lý +  Anh

3. Toán + Lý + Văn

4. Toán + Anh + Văn.

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy)

52510201

28

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Lý +  Anh

3. Toán + Lý + Văn

4. Toán + Anh + Văn.

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

52510205

28

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Lý +  Anh

3. Toán + Lý + Văn

4. Toán + Anh + Văn.

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
(Các chuyên ngành: Hệ thống cung cấp điện - Kỹ thuật điện tử)

52510301

36

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Lý +  Anh

3. Toán + Lý + Văn

4. Toán + Anh + Văn.

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

52510303

24

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Lý +  Anh

3. Toán + Lý + Văn

4. Toán + Anh + Văn.

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

52510406

20

1. Toán + Lý + Hóa

2. Toán + Hóa +  Anh

3. Toán + Hóa + Sinh

4. Toán + Hóa + Văn.

Tiêu chí phụ đối với các TS cùng điểm: Ưu tiên theo thứ tự môn xét tuyển trong tổ hợp

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian và hình thức nhận đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học Đà Nẵng

8. Chính sách ưu tiên:

Trường xét tuyển ưu tiên theo thứ tự:

a. Tuyển thẳng: Tuyển thẳng các thí sinh đủ yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cho đến khi đạt số chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa đối với tất cả các ngành;

b. Ưu tiên xét tuyển: Ưu tiên xét tuyển các thí sinh đủ yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cho đến khi đạt số chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa đối với tất cả các ngành.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Đại học Đà Nẵng.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:  

Mức học phí theo quy định của Chính phủ (hiện là Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015), trung bình như sau:

Năm học

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Học phí (đồng/năm/SV)

8.700.000

9.600.000

10.600.000

11.700.000

Ghi chú:      

- Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (I và II), mỗi học kỳ có 5 tháng;

- Học kỳ hè không bắt buộc phải học. Sinh viên học trong học kỳ hè thì đóng học phí theo mức của kỳ hè.

- Học phí sinh viên đóng trong mỗi học kỳ: phụ thuộc số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ.

11. Các nội dung khác

a.Tất cả các ngành chỉ tổ chức đào tạo nếu số lượng trúng tuyển lớn hơn 20. Trong trường hợp sinh viên trúng tuyển vào ngành có số lượng trúng tuyển dưới 20, sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển ngành đã đăng ký.

b. Chính sách học bổng khuyến học:

- Sinh viên có kết quả học tập (theo từng học kỳ) từ loại Khá trở lên và rèn luyện đạo đức loại Tốt: sẽ được xét nhận học bổng khuyến học theo quy định của Nhà nước.

c. Chính sách miễn giảm học phí:

- Trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện được hưởng theo quy định của Nhà nước.

d. Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt:

- Trợ cấp xã hội theo tháng/ học kỳ cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo;

- Ưu tiên trong việc xét nhận học bổng do các cá nhân/ tổ chức tài trợ.

- Ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá của Trường.

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM