Mã và thông tin Khoa Du lịch - Đại học Huế

A. GIỚI THIỆU

·         Tên trường: Khoa Du lịch - Đại học Huế

·         Tên tiếng Anh: School of Hospitality and Tourism - Hue University (HAT)

·         Mã trường: DHD

·         Loại trường: Công lập

·         Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Đại học văn bằng 2

·         Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, Tp. Huế

·         SĐT: 0234.3897744

·         Email: hat@hueuni.edu.vn

·         Website: http://hat.hueuni.edu.vn/

·         Facebook: www.facebook.com/KhoaDuLichDaiHocHueHat/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

·         Theo quy định của Bộ GD&ĐT và của trường. 

2. Hồ sơ xét tuyển

·         Theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

3. Đối tượng tuyển sinh

·         Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Phạm vi tuyển sinh

·         Tuyển sinh trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

·         Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ).

·         Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.

6. Học phí

Mức học phí của Khoa Du lịch - Đại học Huế như sau:

Năm học

Đơn vị tính

2018 - 2019

2019 – 2020

2020 - 2021

Mức học phí

Nghìn đồng/1 tín chỉ

320

350

385

II. Ngành tuyển sinh năm 2020

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Xét học bạ THPT

Xét theo KQ thi TN THPT

Du lịch

7810101

A00; D01; D10; C00

50

75

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00; D01; D10; C00

160

240

Quản trị khách sạn

7810201

A00; D01; D10; C00

100

150

Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

7810202

A00; D01; D10; C00

40

60

Quản trị kinh doanh

7340101

A00; D01; D10; C00

30

45

Du lịch điện tử 

7810102

A00; D01; D10; A01

30

45

Quản trị du lịch và khách sạn

7810104

A00; D01; D10; C00

10

15

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của Khoa Du lịch - Đại học Huế như sau:Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Kinh tế

14.5

-

-

Quản trị kinh doanh

14.5

17,50

20

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17.5

18

23

Du lịch

15

17

17,5

Quản trị khách sạn

15.25

17,25

19

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

15.25

17,50

18

Du lịch điện tử

-

15,50

16

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM