Mã và thông tin trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu:         QHE
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại:         84.4) 37547506
Website:         ueb.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Người học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT; người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đợt 1: Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia; (2) kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng; (3) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level); xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN.
Thời gian nhận ĐKXT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội:
   + Trước 01/6/2017 (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)
   + Từ 15/7 đến 26/7/2017 (theo kết quả THPT quốc gia)
   + Từ 10/7 đến 22/7/2017 (theo kết quả thi ĐGNL và chứng chỉ A-Level)
- Các đợt bổ sung: Đối tượng như xét tuyển như Đợt 1, Quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKT.
Thời gian xét tuyển từ 13/8/2017.
Kế hoạch xét tuyển sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKT.
- Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển: trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQGHN;
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
52310101

Kinh tế

71

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52310104

Kinh tế phát triển*

80

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52310106

Kinh tế quốc tế

80

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52310106CLC
Kinh tế quốc tế CLC (TT23)
70
D90:Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
D96:Toán, KH xã hội, Tiếng Anh  
52340101

Quản trị kinh doanh

80

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52340101CLC
Quản trị kinh doanh CLC (TT23)
70
D90:Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
D96:Toán, KH xã hội, Tiếng Anh  
52340201

Tài chính – Ngân hàng

70

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52340201CLC
Tài chính - Ngân hàng CLC (TT23)
60
D90:Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
D96:Toán, KH xã hội, Tiếng Anh  
52340301

Kế toán

90

A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C15:Ngữ văn, Toán, KH xã hội
D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
6.1. Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị Kinh doanh (đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT)
Mã trường: QHE
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
   + Tiếng Anh: Business Administration
Mã số ngành đào tạo: 52340101CLC
Tổ hợp xét tuyển:
   + Tổ hợp môn xét tuyển 1: Toán, KHTN, Anh (D90)
   + Tổ hợp môn xét tuyển 2: Toán, KHXH, Anh (D96)
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn Tiếng Anh.
- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).
- Một số môn ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước.
- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, có tư duy độc lập, khả năng tự triển khai các ý tưởng khởi nghiệp và làm việc trong các lĩnh vực marketing, quản trị nguồn nhân lực, tài chính…
* Lợi ích đặc thù của chương trình:
Ngoài lợi ích chung, sinh viên sẽ có thêm các lợi ích sau:
- Cơ hội được nhận học bổng hàng kỳ của chương trình lên tới 17.500.000 đồng.
- Được ưu tiên tham gia các chương trình trao đổi, giao lưu quốc tế và được hỗ trợ kinh phí.
- Được học tập tại các giảng đường đạt chuẩn quốc tế.
* Học phí của chương trình: 35.000.000 đồng/1 năm học.
6.2. Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế Quốc tế (đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT)
Mã trường: QHE.
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế
   + Tiếng Anh: International Economics
Mã số ngành đào tạo: 52310106CLC
Tổ hợp xét tuyển:
   + Tổ hợp môn xét tuyển 1: Toán, KHTN, Anh (D90)
   + Tổ hợp môn xét tuyển 2: Toán, KHXH, Anh (D96)
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn Tiếng Anh.
- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).
- Một số môn ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước.
- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, có tư duy độc lập, có năng lực làm việc trong các lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, tài chính quốc tế, kinh doanh quốc tế, đầu tư nước ngoài...
* Lợi ích đặc thù của chương trình
Ngoài lợi ích chung, sinh viên sẽ có thêm các lợi ích sau:
- Cơ hội được nhận học bổng hàng kỳ của chương trình lên tới 17.500.000 đồng.
- Được ưu tiên tham gia các chương trình trao đổi, giao lưu quốc tế và được hỗ trợ kinh phí.
- Được học tập tại các giảng đường đạt chuẩn quốc tế.
* Học phí của chương trình: 35.000.000 đồng/1 năm học.
6.3. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính - Ngân hàng (đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT)
Mã trường: QHE.
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng
   + Tiếng Anh:Finance - Banking
Mã số ngành đào tạo: 52340201CLC
Tổ hợp xét tuyển:
   + Tổ hợp môn xét tuyển 1: Toán, KHTN, Anh (D90)
   + Tổ hợp môn xét tuyển 2: Toán, KHXH, Anh (D96)
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn Tiếng Anh.
- Chương trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa chương trình đào tạo cử nhân TCNH hệ chuẩn, với sự tham khảo chương trình đào tạo của trường kinh doanh Wharton – Đại học Pensylvania( Hoa kỳ), có chỉnh sửa, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam.
- Hơn 20% số tín chỉ thuộc kiến thức khối ngành, nhóm ngành và ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đội ngũ giảng viên tâm huyết đam mê trong lĩnh vực giảng dạy, có kinh nghiệm thực tiễn và tư vấn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và được đào tạo bài bản tại các trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước.
- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, có tư duy độc lập, có khả năng làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính công ty, thuế và kho bạc…
• Lợi ích đặc thù của chương trình:
Ngoài lợi ích chung, sinh viên sẽ có thêm các lợi ích sau:
- Chương trình được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) đồng ý cho phép sử dụng đề cương đào tạo của 6 môn học trong chương trình đào tạo của ACCA, tạo điều kiện cho sinh viên tiết kiệm chi phí học và thi ACCA.
- Được tiếp cận với chương trình học và phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
- Được tham gia thực tập thực tế tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, kiểm toán hàng đầu Việt Nam ngay từ năm thứ 3 và có cơ hội được tuyển dụng ngay trong quá trình thực tập.
- Sinh viên tốt nghiệp sẽ được công nhận 4 môn học tương đương của chương trình đào tạo ACCA và nếu tích lũy thêm 1 môn của ACCA sẽ được nhận ngay chứng chỉ danh giá của ACCA, có giá trị lớn trong quá trình thi tuyển vào các tổ chức tài chính, kế toán, kiểm toán uy tín nhất hiện nay.
- Có cơ hội tham gia trao đổi học tập tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới: Đại học Rennes, Đại học Bordeaux, Đại học Lincoln…
- Cơ hội được nhận học bổng hàng kỳ của chương trình lên tới 17.500.000 đồng.
- Có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập chuyên nghiệp, trang thiết bị học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế.
* Học phí của chương trình: 35.000.000 đồng/1 năm học.
6.4. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị kinh doanh
Mã trường: QHE.
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
   + Tiếng Anh: Business Administration
Mã số ngành đào tạo: 52340101
Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, KHXH (C15).
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.
- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng làm việc trong các lĩnh vực marketing, quản trị nguồn nhân lực, tài chính…
6.5. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng
Mã trường: QHE.
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng
   + Tiếng Anh:Finance - Banking
Mã số ngành đào tạo: 52340201
Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, KHXH (C15).
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.
Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Kinh doanh Wharton - Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có trình độ chuyên môn cao, có khả năng làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính công ty, thuế và ngân sách…
6.6. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kế toán
Mã trường: QHE.
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Kế toán
   + Tiếng Anh: Accounting
Mã số ngành đào tạo: 51340301
Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, KHXH (C15).
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.
Chương trình được thiết kế có tham khảo chương trình đào tạo cử nhân Kế toán của Trường Đại học Queensland (Úc), có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế Việt Nam.
Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng làm việc trong các lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, kiểm toán, thuế, phân tích tài chính…
6.7. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế quốc tế
Mã trường: QHE.
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế
   + Tiếng Anh:International Economics
Mã số ngành đào tạo: 52310106
Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, KHXH (C15).
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.
Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng tác nghiệp, phân tích và trợ giúp hoạch định, tổ chức thực thi các chính sách, cũng như lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án về thương mại quốc tế, tài chính quốc tế và đầu tư nước ngoài tại các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài.
6.8. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế phát triển
Mã trường: QHE.
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Kinh tế Phát triển (Ngành đào tạo thí điểm)
   + Tiếng Anh:Development Economics
Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, KHXH (C15).
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.
Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo. Chương trình bao gồm các học phần chung, các học phần thuộc khối ngành kinh tế và các học phần chuyên sâu về Chính sách công, Môi trường và Phát triển bền vững, Kinh tế học.
Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có khả năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề về kinh tế phát triển và mang tính liên ngành, có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu; có thể tích lũy kinh nghiệm để trở thành chuyên gia phân tích, nhà hoạch định chính sách, nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế phát triển.
6.9. Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế
Mã trường: QHE.
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Kinh tế
   + Tiếng Anh: Economics
Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, KHXH (C15).
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển căn cứ theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.
Chương trình được thiết kế theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, vừa kế thừa những thành tựu phát triển lâu dài của khoa học kinh tế Việt Nam, vừa có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế. Chương trình gồm các học phần chung, các học phần thuộc khối ngành kinh tế và các học phần chuyên sâu về Kinh tế chính trị, Kinh tế học thể chế.
Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế, có khả năng làm việc tại các cơ sở nghiên cứu kinh tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan hoạch định và tư vấn chính sách kinh tế của nhà nước, các tổ chức hành chính - sự nghiệp.
6.10. Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh liên kết quốc tế do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng
Tên ngành đào tạo:
   + Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
   + Tiếng Anh: Business Administration
Phương thức tuyển sinh:
   + Phương thức 1: Xét kết quả học tập THPT lớp 12: 60 chỉ tiêu
- Điều kiện 1: Trung bình chung lớp 12 đạt 6.0/10 trở lên
- Điều kiện 2: Có kết quả tổ hợp xét tuyển thông qua tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 18.0 trở lên, bao gồm 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển sau:
Tổ hợp xét tuyển 1 Tổ hợp xét tuyển 2 Tổ hợp xét tuyển 3 Tổ hợp xét tuyển 4
Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh
- Điều kiện 3: Tiếng Anh
   + Tuyển thẳng: Thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh (còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh) với kết quả tối thiểu như sau: IELTS 5.5, TOEFL iBT 61; B2 khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương (TOEIC 600; đạt bậc 4/6 theo khung năng lực dành cho người Việt Nam).
   + Xét tuyển: Thí sinh xét tuyển và đạt yêu cầu để xếp lớp luyện thi IELTS thông qua bài kiểm tra tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế hoặc 1 trong 2 kết quả dưới đây:
(1) Điểm thi tiếng Anh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, 2017 (6.0/10 trở lên).
(2) Điểm trung bình môn Tiếng Anh Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 2 lớp 12 (7.0/10 trở lên).
+ Phương thức 2 – Xét kết quả thi THPT chung Quốc Gia: 20 chỉ tiêu
- Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08).
Tiêu chí phụ: Ngoài kết quả tổ hợp xét tuyển trên, thí sinh phải đảm bảo hai tiêu chí sau:
Tiêu chí 1: Trung bình chung lớp 12 đạt 6.0/10 trở lên
Tiêu chí 2: Tiếng Anh, thí sinh đạt một trong các tiêu chí sau:
   + Tuyển thẳng: Thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh (còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh) với kết quả tối thiểu như sau: IELTS 5.5, TOEFL iBT 61; B2 khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương (TOEIC 600; đạt bậc 4/6 theo khung năng lực dành cho người Việt Nam).
   + Xét tuyển: Thí sinh xét tuyển và xếp lớp luyện thi IELTS thông qua bài kiểm tra tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế hoặc 1 trong 2 kết quả dưới đây:
(1) Điểm thi tiếng Anh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, 2017 (6.0/10 trở lên),
(2) Điểm trung bình môn Tiếng Anh Học kỳ 1 hoặc Học kỳ 2 lớp 12 (7.0/10 trở lên).
Ghi chú:
(1) Thí sinh có chứng chỉ A Level của Đại học Cambridge được xét tuyển thẳng vào chương trình.
(2) Thí sinh là người Việt Nam có bằng Tốt nghiệp THPT do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được xét tuyển thẳng vào học khi văn bằng được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
(3) Thí sinh xét tuyển và thí sinh có chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương phải nộp được chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 61 khi kết thúc 3 học kỳ đầu tiên.
7. Tổ chức tuyển sinh
- Đợt 1: Xét tuyển dựa vào (1) kết quả bài thi THPT quốc gia; (2) kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng; (3) chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (chứng chỉ A-Level); xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của ĐHQGHN.
Thời gian nhận ĐKXT theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội:
   + Trước 01/6/2017 (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)
   + Từ 15/7 đến 26/7/2017 (theo kết quả THPT quốc gia)
   + Từ 10/7 đến 22/7/2017 (theo kết quả thi ĐGNL và chứng chỉ A-Level)
- Các đợt bổ sung: Đối tượng như xét tuyển như Đợt 1, Quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKT.
Thời gian xét tuyển từ 13/8/2017.
Kế hoạch xét tuyển sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và của Trường ĐHKT.
- Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển: trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT và Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQGHN;
8. Chính sách ưu tiên
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.
- Xét tuyển thẳng những thí sinh là Học sinh các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN đã tốt nghiệp THPT và đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; thí sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, có hạnh kiểm tốt từng năm học trong cả 3 năm học THPT và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn nào dưới 6,0 điểm (tổng số có 06 chỉ tiêu, trong đó có 01 chỉ tiêu cho một chương trình đào tạo hệ chuẩn Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh,Tài chính - Ngân hàng, Kế toán).
- Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, Vật Lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh và đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định (tổng số có 06 chỉ tiêu, trong đó có 01 chỉ tiêu cho một chương trình đào tạo hệ chuẩn Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh,Tài chính - Ngân hàng, Kế toán).
Bên cạnh đó Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 06 chỉ tiêu cho diện xét tuyển thẳng các thí sinh ở huyện nghèo và dân tộc rất ít người, trong đó có 03 chỉ tiêu ngành Kinh tế (hệ đào tạo chuẩn), 03 chỉ tiêu ngành Kinh tế phát triển (hệ đào tạo chuẩn); 16 chỉ tiêu cho các thí sinh dự bị đại học.
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của ĐHQGHN.
10. Học phí dự kiến
Các chương trình đào tạo chuẩn: học phí áp dung theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015
Các chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23: mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017 là: 140 triệu đồng/Khóa, tương ứng 3,5 triệu đồng/tháng.
Học phí chương trình Cử nhân quản trị Kinh doanh liên kết với ĐH Troy, Hoa Kỳ: 248 triệu đồng/khóa, tương ứng khoảng 5,6 triệu đồng/tháng.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM