Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 1)

Câu 1. Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào ?
A. Năm 1945.
B. Năm 1947.
C. Những năm 1945- 1947.
D. Những năm 1945 - 1949.

Câu 2. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khi nào ?
A. Năm 1945.       B. Năm 1947.
C. Năm 1949.       D. Năm 1950.
Câu 3. Đánh giá như thế nào về hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở thế kỉ XX là :
A. Chủ nghĩa xã hội là một lực lượng hùng hậu về kinh tế - quân sự, chính trị.
B. Là lực lượng hùng hậu về kinh tế - quân sự, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật.
C. Trong nhiều thập niên hệ thống Xã hội chủ nghĩa đã trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự, kinh tế.
D. Trong thập niên 70, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một lực lượng kinh tế - chính trị hùng hậu, có ảnh hưởng tích cực đến đời sống chính trị quốc tế.
Câu 4. Tình hình thế giới trong nửa sau của thế kỉ XX là :
A. Các quan hệ quốc tế được mờ rộng và đa dạng hơn bao giờ hết.
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã đưa đến sự ra đời của hàng trăm quốc gia độc lập trẻ tuổi, tích cực tham gia vào đời sống chính trị quốc tế.
C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, có tác động to lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của toàn cầu.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5. Chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai đã bị xóa bỏ khi nào :
A. 2/1990.       B. 2/1991.       C. 4/1994.       D. 4/1993.
Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi ?
A. Năm 1952 - thắng lợi của cách mạng Libi.
B. Năm 1962 - thắng lợi của cách mạng Angiêri.
C. Năm 1975 - thắng lợi của cách mạng Ănggôla và Môdămbích.
D. Năm 1990 - thắng lợi của cách mạng NamMibia.
Câu 7. Đâu là trung tâm kinh tế của thế giới trong những năm 1945 - 1950 ?
A. Mĩ.       B. Tây Âu.
C. Nhật Bản.        D. Tất cả các ý trên.
Câu 8. Tình hình các nước Tư bản chủ nghĩa trong nửa cuối của thế kỉ XX ?
A. Các nước tư bản chủ nghĩa đã tự điều chỉnh kịp thời, coi trọng sự phát triển của khoa học kĩ thuật nên đã có sự tảng trưởng liên tục trong một thời gian khá dài.
B. Các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực.
C. Dù các nước tư bản đã đạt đến một trình độ phát triển mới nhưng vẫn không khắc phục được những mâu thuẫn vốn có của nó.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 9. Đặc điểm của Nhật Bản trong nửa sau thế kỷ XX là ?
A. Đế quốc phong kiến quân phiệt.
B. Đế quốc kinh tế.
C. Cường quốc hạt nhân.
D. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến.
Câu 10. “Chiến tranh lạnh” kết thúc vào.
A. Năm 1985.       B. Năm 1986.
C.Năm 1989.       D. Năm 1991.
Câu 11. Trung Quốc bắt đầu thực hiện đường lối cải cách kinh tế-xã hội khỉ nào ?
A. Tháng 12/1978.       B. Tháng 10/1987.
C. Tháng 12/1979.       D. Tháng 9/1982.
Câu 12. Nước Công hoà Cuba thành lập vào :
A. 1/11/1958.       B. 1/1/1959.
C. 26/7/1953.       D. 17/8/1945.
Câu 13. Tổ chức Cộng đồng châu Âu chính thức đổi tên thành Liên minh Châu Âu vào:
A. 7/12/1991.       B. 1/1/1993.
C. 1/1/1999.       D. 1/7/1967.
Câu 14. Đảng nào liên tục cầm quyển ở Nhật Bản trong thời gian từ 1955 đến 1993 ?
A. Đảng Liên minh dân chù.
B. Đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo.
C. Đảng Tự do.
D. Đảng Dân chù tự do.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
c
c
c
d
a
c
a
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
d
d
c
a
b
b
d
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM