Mã và thông tin Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Ký hiệu:        VHH
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:        Số 418 Đường La Thành - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:         0438511971
Website:         www.huc.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật (trong tổ hợp môn xét tuyển có môn Năng khiếu), Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
52220112

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

80

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh
52220113A

Việt Nam học - Văn hóa du lịch

180

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52220113B

Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch

100

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52220113C

Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế

90

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52220113LT

Liên thông Việt Nam học

20

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52220340A

Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa

70

Toán, KH tự nhiên, Ngữ văn
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52220340B

Văn hóa học - Văn hóa truyền thông

70

Toán, KH tự nhiên, Ngữ văn
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52220341

Gia đình học

30

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh
52220342A

QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

180

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, NK thuyết trình, NK
52220342B

QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình

40

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh
52220342C

QLVH - Quản lý di sản văn hóa

60

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52220342LT

Liên thông Quản lý văn hóa
20

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52220342X

QLVH - Biểu diễn âm nhạc
10

Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2
52220342Y

QLVH - Đạo diễn sự kiện

15

Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu
52220342Z

QLVH - Biên đạo múa đại chúng
10

Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2
52320101

Báo chí

90

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh
52320201

Thông tin học

50

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
52320202

Khoa học thư viện

40

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52320202LT

Liên thông Khoa học thư viện

10

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh
52320305

Bảo tàng học

50

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, KH xã hội
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

100

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, KH xã hội
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52380101

Luật

90

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
6.1. Mã trường: VHH
6.2. Tổ hợp và môn thi năng khiếu
Trường sẽ tổ chức thi tuyển sinh riêng các môn năng khiếu. Cụ thể:
6.2.1. Tổ hợp N04 (Ngữ Văn – Năng khiếu thuyết trình – Năng khiếu)
- Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Chính sách văn hóa và Quản lý NT.
   + Môn Năng khiếu 1: Thuyết trình.
   + Môn Năng khiếu 2: Chọn 1 trong các môn năng khiếu: Thanh nhạc, Nhạc cụ, hoặc Múa.
6.2.2. Tổ hợp N00 (Ngữ Văn- Năng khiếu âm nhạc 1 – Năng khiếu âm nhạc 2)
- Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc
   + Môn Năng khiếu 1: Thanh nhạc;
   + Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu, nhạc lý và xướng âm.
6.2.3. Tổ hợp N05(Ngữ Văn - Xây dựng kịch bản sự kiện - Năng khiếu)
- Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Đạo diễn sự kiện
   + Môn Năng khiếu 1: Biểu diễn năng khiếu tự chọn;
   + Môn Năng khiếu 2: Xây dựng kịch bản sự kiện.
6.2.4. Tổ hợp N00(Ngữ Văn - Năng khiếu múa 1 - Năng khiếu múa 2)
- Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng
   + Môn Năng khiếu 1: Cảm thụ âm nhạc và biên đạo tác phẩm;
   + Môn Năng khiếu 2: Biểu diễn năng khiếu múa.
6.3. Quy định chỉ số phụ khi xét tuyển
Đối với trường hợp xét trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển: Nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được Nhà trường xác định, Trường sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau:
- Đối với tổ hợp A16, C00, C15, N00, N04, N05 : Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm Văn cao hơn.
- Đối với tổ hợp D01, D78, D96: Sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh điểm Ngoại ngữ cao hơn.
6.4. Điều kiện phụ trong xét tuyển
Đối với ngành Việt Nam học, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế:, môn Tiếng Anh phải đạt điều kiện từ 5.0 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
7. Tổ chức tuyển sinh
7.1. Thi tuyển các môn năng khiếu
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu : đến hết ngày 18/06/2017.
- Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trường sẽ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu. Thí sinh được quyền sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù có sử dụng tổ hợp môn năng khiếu để xét tuyển.
- Thời gian dự kiến thi năng khiếu : Ngày 30/06 – 01/07/2017.
Lưu ý với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù : Thí sinh phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, có sử dụng kết quả thi THPT để đăng ký xét tuyển đại học, và phải đăng ký xét tuyển vào ngành/chuyên ngành nghệ thuật đặc thù trong đợt xét tuyển lần 1 (thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi).
7.2. Phương thức xét tuyển đối với các chuyên ngành năng khiếu
Xét tuyển các chuyên ngành năng khiếu theo 02 phương thức:
- Phương thức 1: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 do Bộ GD&ĐT xác định, không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu và dự thi năng khiếu (đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường) thì đủ điều kiện ĐKXT.
- Phương thức 2: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 do Bộ GD&ĐT xác định, không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), có đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Năng khiếu, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp về ca, múa, nhạc từ cấp tỉnh trở lên do các cơ quan nhà nước tổ chức trong 03 năm trở lại tính đến 30/6/2017.
Giấy chứng nhận đoạt giải (bản photo công chứng), thí sinh gửi về Trường trước ngày 18/06/2017.
- Phương thức 3: Tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên thuộc các ngành về ca, múa, nhạc.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm: Đơn đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của trường, bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật, các giấy tờ minh chứng được hưởng chính sách tuyển thẳng khác. Xem mẫu hồ sơ tại trang web của trường. Hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Từ nay đến hết ngày 18/6/2017.
Trường xét tuyển dựa vào thứ tự các tiêu chí sau:
1. Kiểm tra giấy chứng nhận giải của thí sinh và quy đổi sang điểm môn năng khiếu tương đương;
Bảng quy đổi điểm tương đương cụ thể như sau:
Giải chính thức trong các cuộc thi
Điểm quy đổi môn Năng khiếu 1
Điểm quy đổi môn Năng khiếu 2
Giải nhất cấp quốc gia, quốc tế và tương đương
Giải nhì cấp quốc gia, quốc tế và tương đương
Giải ba cấp quốc gia, quốc tế và tương đương
10
9
8
10
9
8
Giải nhất cấp khu vực và tương đương
Giải nhì cấp khu vực và tương đương
Giải ba cấp khu vực và tương đương
9
8
7
9
8
7
Giải nhất cấp tỉnh và tương đương
Giải nhì cấp tỉnh và tương đương
Giải ba cấp tỉnh và tương đương
8,5
7,5
6,5
8,5
7,5
6,5
2. Tổng điểm tổ hợp môn do thí sinh đăng ký, và xét tuyển theo tiêu chí từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu chung của chuyên ngành đăng ký xét tuyển.
7.3. Xét tuyển các đợt
- Thời gian : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hình thức :
   + Đối với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký xét tuyển khi nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi;
   + Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh xem thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung tại website của Trường : www.huc.edu.vn
7.4. Đối với hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy
Trường tổ chức tuyển sinh hệ liên thông theo 02 hình thức: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh riêng.
8. Chính sách ưu tiên
8.1. Tuyển thẳng
Đối tượng tuyển thẳng:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
- Người đã trúng tuyển vào trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 03 năm trở lên và các đối tượng được xét tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức;
- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;
- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp THPT đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được xét tuyển thẳng vào học các ngành tương ứng trình độ Đại học.
- Thí sinh đã tốt nghiệp trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật đạt loại Giỏi trở lên về các lĩnh vực ca, múa, nhạc
Những thí sinh đoạt giải năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 03 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào Đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT;
- Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;
- Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường Đại học: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học;
8.2. Ưu tiên xét tuyển
Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường
- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định, Hiệu trưởng trường xem xét, quyết định cho vào học;
- Thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.
Những thí sinh đoạt giải năng khiếu nghệ thuật, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 03 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào trường.
8.3. Xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc ít người
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;
- Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ;
- Thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng trường quy định.
9. Lệ phí xét tuyển
9.1. Xét tuyển đợt 1
Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT.
9.2. Xét tuyển các đợt bổ sung
Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường.
9.3. Thi tuyển các môn năng khiếu
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu và lệ phí thi: 350.000/hồ sơ.
Thời hạn thí sinh nộp hồ sư đăng ký dự thi năng khiếu trước ngày 18/06/2017.
10. Học phí dự kiến
Trường áp dụng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, học phí đối với sinh viên đại học chính quy là 216.000đ/01 tín chỉ.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM