Mã và thông tin Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng tại Hà Nội
Trường Đại học Thương mại
Ký hiệu:         TMA
Loại hình:         Công lập
Địa chỉ:         số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại:         (04) 3764 3219
Website:        www.tmu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
a) Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các đối tượng xét tuyển thẳng khác theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi, xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Ngành (chuyên ngành đào tạo)
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
 Kinh tế (Quản lý kinh tế)
52310101
A00, A01, D01
300
 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)
52340301
A00, A01, D01
350
 Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)
52340404
A00, A01, D01
250
 Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)
52340199
A00, A01, D01
200
 Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)
52340405
A00, A01, D01
150
 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)
52340101
A00, A01, D01
350
 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)
52340101
A00, A01, D03
100
 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)
52340101
A00, A01, D04
100
 Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)
52340107
A00, A01, D01
200
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
52340103
A00, A01, D01
200
 Marketing (Marketing thương mại)
52340115
A00, A01, D01
250
 Marketing (Quản trị thương hiệu)
52340115
A00, A01, D01
200
 Luật kinh tế (Luật kinh tế)
52380107
A00, A01, D01
200
 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)
52340201
A00, A01, D01
350
 Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)
52340120
A00, A01, D01
200
 Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)
52310106
A00, A01, D01
150
 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)
 * Tiếng Anh nhân hệ số 2
52220201
D01
250

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại:
a) Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2017 có tổng điểm 3 bài thi/môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển (xem ở 2.4), gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng cao hơn tối thiểu 2,0 điểm so với ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.
Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ và điểm thi các môn thi được bảo lưu theo Quy chế thi THPT quốc gia trong việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2017.
c) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã trường: TMA
Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo.
Nguyên tắc chung để xét tuyển: Trường xét tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT- BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với từng ngành/chuyên ngành đào tạo: Trường xét tuyển theo nguyên tắc từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển Trường sử dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự để xét tuyển dựa trên kết quả bài thi/môn thi (theo từng tiêu chí) từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được tuyển như sau:
Tiêu chí phụ 1
Ngành đào tạo/chuyên ngành
Tiêu chí phụ 1
 Ngôn ngữ Anh
 Điểm bài thi Tiếng Anh
 Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (D03)
 Điểm bài thi Tiếng Pháp
 Chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (D04)
 Điểm bài thi Tiếng Trung
 Các ngành còn lại
 Điểm bài thi Toán

Tiêu chí phụ 2
Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5%, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2.
Ngành đào tạo
Tiêu chí phụ 2
 1. Ngôn ngữ Anh
 Điểm bài thi Toán
 2. Các ngành còn lại

 2.1 - Xét theo tổ hợp D03, D04
 Điểm bài thi Toán
 2.2- Xét theo tổ hợp A01, D01
 Điểm bài thi Tiếng Anh
 2.3. Xét theo tổ hợp A00
 Điểm môn thi Vật lý
7. Tổ chức tuyển sinh
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
8. Chính sách ưu tiên
Trường thực hiện chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng tuyển sinh theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
- Mức điểm ưu tiên được tính theo thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa) điểm.
- Những ngành có điểm bài thi/môn thi nhân hệ số 2, điểm ưu tiên được quy đổi về thang điểm tương ứng với tổng điểm tối đa của 03 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 40 theo công thức: Điểm ưu tiên quy đổi = Điểm ưu tiên x 4/3.
- Điểm xét tuyển = Tổng điểm tổ hợp các bài thi/môn thi + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng.
9. Lệ phí xét tuyển
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến
Năm học 2017 -2018, học phí đối với đại học chính quy là 14.300.000đ/1 năm; mức tăng học phí từng năm không quá 10% so với năm học trước liền kề.
11. Nội dung khác
a) Chính sách ưu đãi trong tuyển sinh:
Trường dành 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng) để cấp học bổng cho các thí sinh trúng tuyển. Các thí sinh có tổng số điểm 3 bài thi/môn thi từ 24,00 trở lên (không tính điểm ưu tiên) được xét cấp học bổng theo các mức100%, 75%, 50% so với học phí năm thứ nhất theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết quỹ học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất.
Ngoài ra, những thí sinh trên được ưu tiên tuyển chọn đi học các chương trình du học nước ngoài theo học bổng của chính phủ Việt Nam, các chương trình đào tạo chất lượng cao và các chương trình liên kết với nước ngoài để có thể nhận 2 bằng tốt nghiệp đại học (01 do trường Đại học Thương mại cấp và 01 do trường đại học nước ngoài cấp).
b) Chính sách miễn, giảm học phí:
Nhà trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho các sinh viên thuộc diện chính sách theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà nước;
c) Chính sách học bổng khuyến khích học tập:
Hàng năm, Nhà trường hình thành "Quỹ học bổng khuyến khích học tập" trị giá từ 15 – 20 tỷ đồng để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (dựa trên kết quả học tập và rèn luyện hàng năm). Có 3 mức học bổng khuyến khích học tập: 100%, 75% và 50% học phí theo từng năm học.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM