TRÒ CHUYỆN VỀ “CÔ GIÁO, CÁC BẠN VÀ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA LỚP”

TRÒ CHUYỆN SÁNG
TRÒ CHUYỆN VỀ “CÔ GIÁO, CÁC BẠN VÀ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CỦA LỚP”


I. Mục đích:
    - Trẻ biết được lớp mình có những ai và có đồ dùng, đồ chơi gì?
    - Biết công dụng và cách bảo vệ chúng.
    - Giáo dục trẻ biết nghe lời cô giáo, đoàn kết với bạn bè và biết bảo vệ đồ dùng, đồ chơi và cất đúng nơi qui định.

II. Chuẩn bị:
    - Câu hỏi đàm thoại.

III. Tiến hành:
- Cho trẻ xem lốc lịch
- Cho trẻ hát bài “Vui đến trường”
- Đàm thoại cùng trẻ về nội dung bài hát.
+ Hằng ngày đến lớp con được gặp ai?
+ Con thích chơi với bạn nào nhất?
+ Ở lớp cô dạy con những gì?
+ Trong lớp có những đồ chơi gì?
- Cô lắng nghe gợi ý cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết kính trọng cô giáo, yêu thương và giúp đỡ bạn trong lớp

- Cô củng cố, nhận xét, tuyên dương.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM