TRÒ CHUYỆN SÁNG TRÒ CHUYỆN VỀ NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG

TRÒ CHUYỆN SÁNG
TRÒ CHUYỆN VỀ NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG


I. Mục đích:
    - Trẻ nhận biết được tên gọi và cách làm một số công việc trong ngày hội của bé
    - Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định.
    - Giáo dục trẻ trẻ yêu trường lớp, biết giúp đỡ cô và các bạn.

II. Chuẩn bị:
    - Câu hỏi đàm thoại.

III. Tiến hành:
   * Cho trẻ xem lốc lịch
   - Đàm thoại về lốc lịch
    - Cho trẻ hát bài “Cháu đi mẫu giáo”.
    - Đàm thoại cùng trẻ về nội dung bài hát.
    - Cô giới thiệu hoạt động “Trò chuyện về các hoạt động của bé trong ngày hội đến trường”
    - Cho trẻ quan sát tranh ảnh về các hoạt động của bé trong ngày hội đến trường.
    - Đàm thoại với trẻ về tên gọi, đặc điểm, cách làm một số công việc:
   + Các bạn đang làm gì?
   + Các bạn đang chơi gì?
   + Các bạn đang giúp cô làm những công việc gì?
    - Cô hướng dẫn trẻ làm một số công việc đơn giản để giúp đỡ cô giáo và các bạn.
    => Cô khái quát lại, giáo dục trẻ biết lao động tự phục vụ bản thân và giúp đỡ người khác.

    - Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM