TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT - ÔN CÁC TỪ ĐÃ HỌC TRONG TUẦN ĐÓN TRẺ , THỂ DỤC SÁNG, HOẠT ĐỘNG HỌC…

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT
ÔN CÁC TỪ ĐÃ HỌC TRONG TUẦN
ĐÓN TRẺ , THỂ DỤC SÁNG, HOẠT ĐỘNG HỌC…

 I. Mục đích, yêu cầu:
1/ Kiến thức:
- Trẻ 4-5 tuổi:
+ Hiểu nghĩa của các từ, chỉ vào tranh và nói được từ “Đón trẻ, thể dục sáng,..........”
+ Hiểu nghĩa các câu “Các hoạt động ở lớp mẫu giáo”

2/ Kỹ năng:
- Trẻ 4-5 tuổi:
+ Hiểu nghĩa và nói chính xác các từ “Đón trẻ, thể dục sáng,........”
+ Nói đúng các câu “Các hoạt động ở lớp mẫu giáo”

3/ Thái độ:
- Tham gia học từ mới,vận dụng các từ “Đón trẻ, thể dục sáng,.........” trong giao tiếp

II. Chuẩn bị:
- Hệ thống câu hỏi phù hợp
- Cô tham khảo, tìm tòi để biết và nói được các từ mà cô sẽ dạy các cháu bằng tiếng mẹ đẻ.
- Đồ dùng của cô: Tranh mẫu “Đón trẻ, thể dục sáng.............”, thẻ từ “Đón trẻ, thể dục sáng.............”

III. Cách tiến hành:

Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Ổn định, dẫn dắt, giới thiệu
- Cho trẻ hát bài “Cháu đi mẫu giáo”
- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.
- Giới thiệu hoạt động.

Hoạt động 2:
- Cho trẻ xem tranh Đón trẻ và có từ “Đón trẻ”.
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cô giải thích cho trẻ biết Đón trẻ tiếng hre đọc là.....
- Cô cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân đọc.
- Tương tự dạy trẻ đọc và làm quen với hai từ còn lại

Hoạt động 3: Luyện câu nói
- Cô hỏi: Đây là gì?
- Cô treo tranh Đón trẻ, gắn thẻ câu: Đây là giờ đón trẻ
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Tương tự cô thực hiện với từ còn lại

Hoạt động 4: Luyện đối thoại
* Giáo  viên đặt câu hỏi và trẻ trả lời theo mẫu câu, trẻ lắng nghe.
- GV chỉ vào tranh và hỏi: Đây là gì? Và tự trả lời: Đây là giờ đón trẻ
- Tương tự cô thực hiện từ còn lại

* Giáo viên hỏi và trẻ trả lời:
- Đây là gì?
- Trẻ trả lời: Đây là giờ đón trẻ
- Tương tự thực hiện hai từ còn lại
* Trẻ hỏi giáo viên trả lời
- Trẻ hỏi: Đây là gì?

Hoạt động 5: Thực hành theo tình huống
- Cô cho trẻ xem tranh về hình ảnh Các hoạt động ở lớp mẫu giáo, trẻ quan sát và hỏi nội dung bức tranh.
- Tương tự với hai bức tranh còn lại

Hoạt động 6: Tổ chức trò chơi
* Trò chơi 1: Ai đúng hơn
- Cách chơi: Cô chia lớp thành ba đội thi đua nhau ghép tranh Đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động ngoài trời. Đội nào nhanh và ghép tranh đúng thì đội đó sẽ chiến thắng

* Trò chơi 2: Nói đúng tên
- Cô đưa tranh về  Đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động ngoài trời cho trẻ nói tên.
Kết thúc: Cô củng cố, nhận xét, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt  động.

- Trẻ hát
- Trẻ trả lời.
- Trẻ chú ý.

- Trẻ quan sát.
- Trẻ lắng nghe

- Lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chú ý
- Trẻ đọc
- Trẻ thực hiện


- Trẻ chú ý
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện.

- Trẻ hỏi

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM