Phiếu ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY


1/ Tình trạng sức khỏe:.................................................................................................
2/ Thái độ, trạng thái cảm xúc:.....................................................................................
3/ Kiến thức, kĩ ...........................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Biện pháp khắc phục:................................................................................................
4/ Chỉ số:..................đạt...................................tỉ lệ....................................................
                               Chưa đạt ...................tỉ lệ....................Tên trẻ: ...........................
    Chỉ số:..................đạt....................................tỉ lệ....................................................
                                Chưa đạt .................tỉ lệ....................Tên trẻ:...............................
* Biện pháp khắc phục cho trẻ 5 tuổi:..........................................................................

----------------  📖  ----------------


                                                                                 Thứ .....ngày .....tháng ..... năm .....
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM