Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã tỉnh của Thừa Thiên Huế là 33còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: Mã 33
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_33
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_33
KV3

Thành phố Huế: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
036
THPT Chi Lăng
Ph. Phú Cát, TP Huế
KV2
038
THPT DL Trần Hưng Đạo
Ph. Vỹ Dạ, TP Huế
KV2
042
THPT Cao Thắng
Ph. Phú Nhuận, TP Huế
KV2
054
TC Nghề số 10
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế
KV2
056
CĐ Nghề số 23 Bộ Quốc phòng
Ph. Tây Lộc, TP Huế
KV2
058
TC Nghề Huế
Ph. Kim Long, TP Huế
KV2
064
TTGDNN-GDTX TP Huế
182 Phan Chu Trinh, Ph. Phước Vĩnh, TP Huế
KV2
000
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế
KV2
001
THPT Chuyên Quốc Học
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế
KV2
002
THPT Hai Bà Trưng
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế
KV2
003
THPT Nguyễn Huệ
Ph. Thuận Thành, TP Huế
KV2
004
THPT Gia Hội
Ph. Phú Hiệp, TP Huế
KV2
005
THPT Bùi Thị Xuân
Ph. Thuận Hoà, TP Huế
KV2
007
THPT Nguyễn Trường Tộ
Ph. Phú Nhuận, TP Huế
KV2
009
TT GDTX TP Huế
Ph. Phước Vĩnh, TP Huế
KV2
010
Khối chuyên ĐHKH Huế
Ph. Phú Nhuận, TP Huế
KV2
048
TH VHNT Thừa Thiên Huế
Ph. Thuận Thành , TP Huế
KV2
052
CĐ Nghề Du lịch Huế
Ph. Phú Hội, TP Huế
KV2
025
THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh
Ph. Phường Đúc, TP Huế
KV1, DTNT
028
Phòng GDCN Sở GD-ĐT TT-Huế
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế
KV2
029
THPT Đặng Trần Côn
Ph. Thuận Hoà, TP Huế
KV2
032
TC Phật Học Huế
Ph. Trường An, TP Huế
KV2
033
Học viện Âm nhạc Huế
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế
KV2
034
CĐ Công nghiệp Huế
Ph. Vĩnh Ninh, TP Huế
KV2

Huyện Phong Điền: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
059
TTGDTX Phong Điền
TT Phong Điền, H. Phong Điền
KV2NT
065
TTGDNN-GDTX Phong Điền
TT Phong Điền, H. Phong Điền
KV2NT
013
THPT Nguyễn Đình Chiểu
Xã Phong An, H. Phong Điền
KV2NT
053
CĐ Nghề Nguyễn Tri Phương
Xã Phong An, H. Phong Điền
KV2NT
011
THPT Phong Điền
TT Phong Điền, H. Phong Điền
KV2NT
012
THPT Tam Giang
Xã Điền Hải, H. Phong Điền
KV2NT
037
THPT Trần Văn Kỷ
Xã Phong Bình, H. Phong Điền
KV1

Huyện Quảng Điền: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
057
TC Nghề Quảng Điền
TT Sịa, H. Quảng Điền
KV2NT
008
THPT Hoá Châu
Xã Quảng An, H. Quảng Điền
KV1
049
TTGDTX Quảng Điền
TT Sịa, H. Quảng Điền
KV2NT
014
THPT Nguyễn Chí Thanh
TT Sịa, H. Quảng Điền
KV2NT
066
TTGDNN-GDTX Quảng Điền
TT Sịa, H. Quảng Điền
KV2NT
044
THPT Tố Hữu
Xã Quảng Công, H. Quảng Điền
KV1

Thị xã Hương Trà: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
060
TTGDTX Hương Trà
Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà
KV2
041
THPT Hương Trà
Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà
KV2
030
THPT Bình Điền
Xã Bình Điền, TX Hương Trà
KV1
027
THPT Hương Vinh
Xã Hương Vinh, TX Hương Trà
KV2
015
THPT Đặng Huy Trứ
Ph. Hương Chữ, TX Hương Trà
KV2
067
TTGDNN-GDTX Hương Trà
Ph. Tứ Hạ, TX Hương Trà
KV2

Huyện Phú Vang: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
047
THPT Hà Trung
Xã Vinh Hà, H. Phú Vang
KV1
017
THPT Nguyễn Sinh Cung
TT Phú Đa, H. Phú Vang
KV2NT
016
THPT Phan Đăng Lưu
Xã Phú Dương, H. Phú Vang
KV2NT
031
THPT Vinh Xuân
Xã Vinh Xuân, H. Phú Vang
KV1
050
TTGDTX Phú Vang
Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang
KV1
006
Phổ thông Huế Star
Xã Phú Thượng H. Phú Vang
KV2NT
068
TTGDNN-GDTX Phú Vang
Xã Phú Mỹ , H. Phú Vang
KV1
035
THPT Thuận An
TT Thuận An, H. Phú Vang
KV2NT

Thị xã Hương Thủy: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
055
CĐ Nghề Thừa Thiên Huế
Ph. Phú Bài, TX Hương Thủy
KV2
069
TTGDNN-GDTX Hương Thủy
Ph. Thủy Phương, TX Hương Thủy
KV2
019
THPT Phú Bài
Ph. Thuỷ Châu, TX Hương Thuỷ
KV2
018
THPT Hương Thủy
Ph. Thuỷ Phương, TX Hương Thuỷ
KV2
051
TTGDTX Hương Thủy
Ph. Thủy Phương, TX Hương Thủy
KV2
046
THPT Nguyễn Trãi
Ph. Phú Bài, TX Hương Thuỷ
KV2

Huyện Phú Lộc: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
026
THPT Thừa Lưu
Xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc
KV2NT
045
THPT Tư thục Thế Hệ Mới
Xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc
KV2NT
022
THPT Phú Lộc
TT Phú Lộc, H. Phú Lộc
KV2NT
021
THPT Vinh Lộc
Xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc
KV1
020
THPT An Lương Đông
Xã Lộc An, H. Phú Lộc
KV2NT
061
TTGDTX Phú Lộc
TT Phú Lộc, H. Phú Lộc
KV2NT
070
TTGDNN-GDTX Phú Lộc
TT Phú Lộc, H. Phú Lộc
KV2NT

Huyện Nam Đông: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
THPT Nam Đông
TT Khe Tre, H. Nam Đông
KV1
071
TTGDNN-GDTX Nam Đông
TT Khe Tre, H. Nam Đông
KV1
062
TTGDTX Nam Đông
TT Khe Tre, H. Nam Đông
KV1
043
THPT Hương Giang
Xã Thượng Nhật, H. Nam Đông
KV1

Huyện A Lưới: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
040
THPT Hồng Vân
Xã Hồng Vân, H. A Lưới
KV1
024
THPT A Lưới
TT A Lưới, H. A Lưới
KV1
072
TTGDNN-GDTX A Lưới
TT A Lưới, H. A Lưới
KV1
039
THPT Hương Lâm
Xã Hương Lâm, H. A Lưới
KV1
063
TTGDTX A Lưới
TT A Lưới, H. A Lưới
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM