Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Quảng Trị

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mã tỉnh của Quảng Trị là 32 còn Mã Huyện là từ 00 → 10 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Quảng Trị: Mã 32
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_32
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_32
KV3

Thành phố Đông Hà: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
066
TH, THCS và THPT Trưng Vương
Đông Hà, Quảng Trị
KV2
000
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Phường 1-TP. Đông Hà
KV2
063
TC nghề Quảng Trị
Phường 5, TP Đông Hà
KV2
051
Trung tâm GDTX Đông Hà
Phường 1-Tp. Đông Hà
KV2
028
Trung tâm KTTH-HN tỉnh
Phường 1- TP. Đông Hà
KV2
027
THPT Phan Châu Trinh
Phường 1- TP. Đông Hà
KV2
026
THPT Lê Lợi
Phường 5- TP. Đông Hà
KV2
025
THPT Đông Hà
Phường 1- TP. Đông Hà
KV2
024
THPT chuyên Lê Quý Đôn
Phường 5-TP. Đông Hà
KV2
071
Trung tâm GDNN-GDTX TP. Đông Hà
Phường 1, TP. Đông Hà
KV2

Thị xã Quảng Trị: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
053
Trung tâm GDTX TX Quảng trị
Phường 1 -Thị xã Quảng Trị
KV2
016
THPT TX Quảng Trị
Phường 1 -Thị xã Quảng Trị
KV2
902
Phòng GD&ĐT TX Quảng Trị
Phường 1 -Thị xã Quảng Trị
KV2
057
Trung tâm KTTH-HN TX Quảng trị
Phường 1 -Thị xã Quảng Trị
KV2
018
THPT Nguyễn Huệ
Phường 1 - Thị xã Quảng Trị
KV2
017
Phổ thông DTNT tỉnh
Phường1-Thị xã Quảng Trị
KV2, DTNT
073
Trung tâm GDNN-GDTX
TX. Quảng trị Phường1, TX. Quảng Trị
KV2

Huyện Vĩnh Linh: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
045
THPT Nguyễn Công Trứ
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
KV2NT
044
THPT Cửa Tùng
Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh
KV2NT
076
Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Linh
TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh
KV2NT
058
Trung tâm KTTH-HN Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
KV2NT
903
Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
KV2NT
056
Trung tâm GDTX Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
KV2NT
046
THCS&THPT Bến Quan
TT Bến Quan-H.Vĩnh Linh
KV1
043
THPT Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
KV2NT
067
THPT Bến Hải
Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh
KV2NT

Huyện Gio Linh: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
075
Trung tâm GDNN-GDTX Gio Linh
TT Gio Linh, H. Gio Linh
KV2NT
055
Trung tâm GDTX Gio Linh
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
KV2NT
904
Phòng GD&ĐT Gio Linh
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
KV2NT
039
THPT Cồn Tiên
Xã Hải Thái-H. Gio Linh
KV1
040
THPT Gio Linh
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
KV2NT
041
THPT Nguyễn Du
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
KV2NT

Huyện Cam Lộ: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
032
THPT Lê Thế Hiếu
Xã Cam Chính-H. Cam Lộ
KV1
031
THPT Cam Lộ
Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ
KV2NT
030
THPT Tân Lâm
Xã Cam Thành-H. Cam Lộ
KV1
064
THPT Chế Lan Viên
Xã Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị
KV2NT
070
Trung tâm GDNN-GDTX Cam Lộ
TT Cam Lộ, H. Cam Lộ
KV2NT
905
Phòng GD&ĐT Cam Lộ
Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ
KV2NT
050
Trung tâm GDTX Cam Lộ
Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ
KV2NT

Huyện Triệu Phong: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
906
Phòng GD&ĐT Triệu Phong
Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong
KV2NT
021
THPT Chu Văn An
Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong
KV2NT
020
THPT Triệu Phong
Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong
KV1
022
THPT Vĩnh Định
Xã Triệu Tài-H. Triệu Phong
KV2NT
062
THPT Nguyễn Hữu Thận
Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị
KV2NT
074
Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Phong
TT ái Tử, H. Triệu Phong
KV2NT
054
Trung tâm GDTX Triệu Phong
Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong
KV2NT

Huyện Hải Lăng: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
012
THPT Hải Lăng
Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
KV2NT
013
THPT Trần Thị Tâm
Xã Hải Quế -H. Hải Lăng
KV2NT
014
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
KV2NT
907
Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
KV2NT
072
Trung tâm GDNN-GDTX Hải Lăng
TT Hải Lăng, H. Hải Lăng
KV2NT
052
Trung tâm GDTX Hải Lăng
Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
KV2NT
011
THPT Bùi Dục Tài
Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng
KV2NT

Huyện Hướng Hoá: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
035
THPT Lao Bảo
Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá
KV1
059
THPT Hướng Phùng
Xã Hướng Phùng-H. Hướng Hoá
KV1
048
Trung tâm GDTX Hướng Hoá
Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá
KV1
061
THPT A Túc
Xã A Túc H. Hướng Hoá
KV1
034
THPT Hướng Hoá
Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá
KV1
068
Trung tâm GDNN-GDTX Hướng Hoá
TT Khe Sanh, H. Hướng Hoá
KV1
908
Phòng GD&ĐT Hướng Hóa
Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá
KV1

Huyện Đakrông: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
060
THPT Số 2 Đakrông
Xã Tà Rụt-H. Đakrông
KV1
069
Trung tâm GDNN-GDTX Đakrông
TT Krông Klang, H. Đakrông
KV1
037
THPT Đakrông
TT Krông Klang-H. Đakrông
KV1
909
Phòng GD&ĐT Đakrông
Xã Mò ó-H. Đakrông
KV1
049
Trung tâm GDTX Đakrông
TT Krông Klang-H. Đakrông
KV1

Huyện đảo Cồn Cỏ: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
065
Huyện đảo Cồn Cỏ
Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM