Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Quảng Bình

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mã tỉnh của Quảng Bình là 31 còn Mã Huyện là từ 00 → 08 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Quảng Bình: Mã 31
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_31
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_31
KV3

Thành phố Đồng Hới: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
004
THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2
049
Cao đẳng nghề Quảng Bình
Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2
007
TT GD-DN Đồng Hới
Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
KV2
006
Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
KV2, DTNT
005
THPT Phan Đình Phùng
Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2
620
THPT Chuyên Quảng Bình
Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2
621
Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình
Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2
602
TT KTTH HN-DN Đồng Hới
Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
KV2
601
TT GDTX Đồng Hới
Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
KV2
057
THCS và THPT Chu Văn An
Phường Phú Hải, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2
050
TC nghề số 9
Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2
002
THPT Đào Duy Từ
Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2
003
THPT Đồng Hới
Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
KV2

Huyện Tuyên Hoá: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
603
TT GDTX Tuyên Hóa
TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
604
TT KTTH HN-DN Tuyên Hóa
TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
011
THPT Phan Bội Châu
Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
013
TT GD-DN Tuyên Hoá
TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
012
THCS và THPT Bắc Sơn
Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
010
THPT Lê Trực
Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
009
THPT Tuyên Hoá
TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1

Huyện Minh Hoá: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
605
TT GDTX Minh Hóa
TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
606
TT KTTH HN-DN Minh Hóa
TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
017
TT GD-DN Minh Hoá
Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
046
THCS và THPT Trung Hoá
Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
016
THCS và THPT Hoá Tiến
Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1
015
THPT Minh Hoá
TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình
KV1

Huyện Quảng Trạch: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
021
THPT Quang Trung
Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV1
618
THPT Số 3 Quảng Trạch
Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV1
619
THPT Số 5 Quảng Trạch
Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
KV1
611
TT KTTH HN-DN Quảng Trạch
TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
610
TT GDTX Quảng Trạch
Xã Quảng Long, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
609
THPT số 4 Quảng Trạch
TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
608
THPT số 2 Quảng Trạch
Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
607
THPT số 1 Quảng Trạch
TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình
KV2NT

Huyện Bố Trạch: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
053
THPT Hùng Vương
Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
054
THPT Trần Phú
Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
031
TT GD-DN Bố Trạch
Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
052
THPT Lê Quý Đôn
TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
612
TT GDTX Bố Trạch
TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
613
TT KTTH HN-DN Bố Trạch
TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
025
THPT số 1 Bố Trạch
TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
055
THPT Nguyễn Trãi
Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV1
056
THPT Ngô Quyền
TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
030
THPT số 4 Bố trạch
Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV1
029
THCS và THPT Việt Trung
TT. NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV1
028
THPT số 5 Bố Trạch
TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
027
THPT số 3 Bố Trạch
Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
026
THPT số 2 Bố Trạch
Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT

Huyện Quảng Ninh: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
035
TT GD-DN Quảng Ninh
Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
615
TT KTTH HN-DN Quảng Ninh
Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
034
THPT Ninh Châu
Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
033
THPT Quảng Ninh
Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
614
TT GDTX Quảng Ninh
TT. Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
036
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT

Huyện Lệ Thuỷ: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
617
TT KTTH HN-DN Lệ Thủy
Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
038
THPT Lệ Thuỷ
TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
039
THPT Hoàng Hoa Thám
TT. NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV1
040
THPT Trần Hưng Đạo
Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV1
041
THPT Nguyễn Chí Thanh
TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
042
TT GD-DN Lệ Thuỷ
TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
043
THPT KT Lệ Thuỷ
Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
045
THCS và THPT Dương Văn An
Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT
616
TT GDTX Lệ Thủy
TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
KV2NT

Thị xã Ba Đồn: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
019
THPT Lương Thế Vinh
Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
KV2
020
THPT Lê Hồng Phong
Xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
KV2
051
TT GD-DN Ba Đồn
Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
KV2
023
TT GD-DN Quảng Trạch
Phường Quảng Long, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
KV2
044
THPT Lê Lợi
Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
KV1
022
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
KV2
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM