Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Điện Biên

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mã tỉnh của Điện Biên là 62 còn Mã Huyện là từ 00 → 10 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Điện Biên: Mã 62
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_62
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_62
KV3

Thành phố Điện Biên Phủ: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
050
Trường CĐ Sư phạm Điện Biên
P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
KV1
049
Trường CĐ Y tế Điện Biên
P. Noong Bua, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
KV1
006
Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ
Phố 4, Phường Him Lam -Thành phố Điện Biên Phủ
KV1
048
Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên
P. Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên
KV1
000
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổ 23, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên phủ
KV1
004
Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Tỉnh
Phố 10, Phường Tân Thanh-Thành phố Điên Biên Phủ
KV1, DTNT
003
Trường THPT Phan Đình Giót
Phố 16, Phường Him Lam-Thành phố Điên Biên Phủ
KV1
002
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Phố 32, Mường Thanh Thành phố Điên Biên Phủ
KV1
001
Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ
Phố 7, Phường Mường Thanh, Thành phố Điên Biên Phủ
KV1
005
Trung tâm GDTX Tỉnh
Phố 5-Thanh Bình-Thành phố Điên Biên Phủ
KV1
038
Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên
Phường Thanh Bình , TP Điện Biên
KV1

Thị xã Mường Lay: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
008
Phòng GD&ĐT TX Mường Lay
Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
KV1
007
Trường THPT thị xã Mường Lay
Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
KV1

Huyện Điện Biên: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
009
Trường THPT huyện Điện Biên
Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
KV1
039
Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên
Phường Nam Thanh- T.P Điện Biên Phủ
KV1, DTNT
010
Trường THPT Thanh Chăn
Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
KV1
011
Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên
Pú Tỉu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
KV1
022
Trường THPT Mường Nhà
Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
KV1
024
Trường THPT Nà Tấu
Xã Nà Tấu, huyện Điện Biên
KV1
027
Trung tâm GDTX huyện Điện Biên
Xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên
KV1
046
Trường THPT Thanh Nưa
Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
KV1

Huyện Tuần Giáo: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
040
Trường PT DTNT THPT huyện Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
KV1, DTNT
033
Trường THPT Mùn Chung
Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
KV1
030
Trung tâm GDTX huyện Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
KV1
014
Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo
Khối 1, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
KV1
012
Trường THPT Tuần Giáo
Khối 2A, Huyện Tuần Giáo
KV1

Huyện Mường Chà: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
015
Trường THPT Mường Chà
Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
KV1
028
Trung tâm GDTX huyện Mường Chà
Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
KV1
016
Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà
Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
KV1
045
Trường PT DTNT THPT huyện Mường Chà
Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
KV1, DTNT

Huyện Tủa Chùa: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
029
Trung tâm GDTX huyện Tủa Chùa
Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
KV1
036
Trường THPT Tả Sìn Thàng
Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa
KV1
041
Trường PT DTNT THPT huyện Tủa Chùa
Khu Thành Công, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
KV1, DTNT
018
Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa
Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
KV1
017
Trường THPT Tủa Chùa
Phố Thắng Lợi, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
KV1

Huyện Điện Biên Đông: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
044
Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên Đông
Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
KV1, DTNT
023
Trường THPT Mường Luân
Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông
KV1
026
Trung tâm GDTX huyện Điện Biên Đông
Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
KV1
020
Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Đông
Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
KV1
019
Trường THPT Trần Can
Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
KV1

Huyện Mường Nhé: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
037
Trung tâm GDTX huyện Mường Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
KV1
031
Trường THPT Mường Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
KV1
043
Trường PT DTNT THPT huyện Mường Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
KV1, DTNT
021
Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé
Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
KV1

Huyện Mường Ảng: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
032
Phòng GD&ĐT huyện Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
KV1
025
Trường THPT Búng Lao
Xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
KV1
034
Trung tâm GDTX huyện Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
KV1
042
Trường PT DTNT THPT huyện Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
KV1, DTNT
013
Trường THPT Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
KV1

Huyện Nậm Pồ: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
035
Trường THPT Chà Cang
Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ
KV1
047
Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ
Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
KV1

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM