Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Cà Mau

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Mã tỉnh của Cà Mau là 61 còn Mã Huyện là từ 00 → 09 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Cà Mau: Mã 61
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_61
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_61
KV3

Thành phố Cà Mau: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
019
Phổ thông Dân tộc nội trú
Ngô Quyền, khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV2, DTNT
020
THPT Nguyễn Việt Khái
Tôn Đức Thắng, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
003
THPT Tắc Vân
Ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
017
TTGDTX TP. Cà Mau
Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
002
THPT Hồ Thị Kỷ
Số 7 Lý Bôn, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
052
Cao đẳng Nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau
Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
015
THPT Cà Mau
Số 41 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
016
THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
Nguyễn Cư Trinh, Khu đô thị mới Licogi, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV2
030
Phổ thông Hermann Gmeiner
Tôn Đức Thắng, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
043
TTGDNN TP. Cà Mau
Số 7C Lý Bôn, Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
042
THPT Lý Văn Lâm
Ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
037
THPT Thanh Bình Cà Mau
Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1
041
Trường TC Nghề Cà Mau
Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
KV1

Huyện Thới Bình: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
028
THPT Nguyễn Văn Nguyễn
Xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
KV2NT
022
TTGDTX Thới Bình
Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
KV1
044
TTGDNN Thới Bình
Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
KV1
005
THPT Lê Công Nhân
Khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
KV1
004
THPT Thới Bình
Ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
KV1
053
THPT Tân Bằng
Ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng,huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
KV1

Huyện U Minh: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
006
THPT U Minh
Khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
KV1
031
THPT Khánh Lâm
Ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
KV1
040
THPT Khánh An
Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
KV1
023
TTGDTX U Minh
Thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
KV1
045
TTGDNN U Minh
Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
KV1

Huyện Trần Văn Thời: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
007
THPT Trần Văn Thời
Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
KV1
039
THPT Võ Thị Hồng
Ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
KV1
021
THPT Sông Đốc
Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
KV1
046
TTGDNN Trần Văn Thời
Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
KV1
018
THPT Khánh Hưng
Ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
KV1
008
THPT Huỳnh Phi Hùng
Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
KV1
024
TTGDTX Trần Văn Thời
Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
KV1

Huyện Cái Nước: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
025
TTGDTX Cái Nước
Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
KV2NT
012
THPT Nguyễn Mai
Võ Thị Sáu, khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
KV2NT
029
THPT Phú Hưng
Ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
KV2NT
011
THPT Cái Nước
Hồ Thị Kỷ, khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
KV2NT
047
TTGDNN Cái Nước
Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
KV1

Huyện Đầm Dơi: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
026
TTGDTX Đầm Dơi
Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
KV1
048
TTGDNN Đầm Dơi
Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
KV1
034
THPT Tân Đức
Ấp Thuận Hoà, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
KV2NT
010
THPT Thái Thanh Hoà
Khóm 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
KV1
009
THPT Đầm Dơi
Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
KV1

Huyện Ngọc Hiển: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
049
TTGDNN Ngọc Hiển
Đường số 13/12, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
KV2NT
032
TTGDTX Ngọc Hiển
Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
KV2NT
038
THPT Ngọc Hiển
Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
KV2N
035
THPT Viên An
Ấp Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
KV1

Huyện Năm Căn: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
050
TTGDNN Năm Căn
Châu Văn Đặng, khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
KV2NT
027
TTGDTX Năm Căn
Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
KV2NT
014
THPT Phan Ngọc Hiển
Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
KV2NT

Huyện Phú Tân: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
036
THPT Phú Tân
Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, tỉnh Cà Mau
KV1
051
TTGDNN Phú Tân
Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
KV2NT
033
TTGDTX Phú Tân
Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
KV2NT
013
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
KV2NT
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM