Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Bình Phước

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mã tỉnh của Bình Phước là 43 còn Mã Huyện là từ 00 → 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Bình Phước: Mã 43
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_43
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_43
KV3

Thị xã Đồng Xoài: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
005
THPT Hùng Vương
P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
KV1
006
Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước
P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
KV1
004
PTDTNT THPT tỉnh Bình Phước
QL14, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước
KV1, DTNT
001
THPT Đồng Xoài
QL14, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
KV1
002
THPT Nguyễn Du
P Tân Phú, TX Đồng Xoài, Bình Phước
KV1
003
THPT Chuyên Quang Trung
QL14, xã Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước
KV1

Huyện Đồng Phú: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
008
THCS & THPT Đồng Tiến
Xã Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước
KV1
009
Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Phú
TT Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước
KV1
007
THPT Đồng Phú
TTr. Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước
KV1

Huyện Chơn Thành: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
013
Trung tâm GDNN&GDTX Chơn Thành
TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước
KV2NT
014
Cao đẳng nghề Bình Phước
Xã Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước
KV2NT
012
THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Xã Nha Bích, Chơn Thành, Bình Phước
KV1
011
THPT Chu Văn An
TTr. Chơn Thành, Chơn Thành Bình Phước
KV2NT
010
THPT Chơn Thành
TTr. Chơn Thành, Bình Phước
KV2NT

Thị xã Bình Long: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
016
THPT Nguyễn Huệ
P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước
KV1
017
Trung tâm GDNN&GDTX Bình Long
P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước
KV1
042
THPT chuyên Bình Long
P. Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Bình Phước
KV1
015
THPT Thị xã Bình Long
P.Hưng Chiến, TX Bình Long, Bình Phước
KV1

Huyện Lộc Ninh: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
018
THPT Lộc Ninh
TTr. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước
KV1
019
THPT Lộc Thái
Xã Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước
KV1
020
THPT Lộc Hiệp
Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước
KV1
021
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lộc Ninh
TTr. Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước
KV1

Huyện Bù Đốp: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
023
THCS & THPT Tân Tiến
Xã Tân Tiến, Bù Đốp, Bình Phước
KV1
022
THPT Thanh Hòa
TTr. Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước
KV1
024
Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bù Đốp
TT Thanh Bình, Thanh Hòa, Bù Đốp
KV1

Thị xã Phước Long: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
025
THPT Thị xã Phước Long
P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước
KV1
026
THPT Phước Bình
P. Long Phước, TX. Phước Long, Bình Phước
KV1
027
Trung tâm GDNN-GDTX Phước Long
P. Long Thủy, TX. Phước Long, Bình Phước
KV1

Huyện Bù Đăng: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
033
Trung tâm GDNN-GDTX Bù Đăng
TT Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
KV1
032
THCS & THPT Đăng Hà
Xã Đăng Hà, Bù Đăng, Bù Đốp
KV1
029
THPT Lê Quý Đôn
Xã Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước
KV1
030
THPT Thống Nhất
Xã Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước
KV1
031
THCS & THPT Lương Thế Vinh
Xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước
KV1
028
THPT Bù Đăng
TTr. Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước
KV1

Huyện Hớn Quản: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
034
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Xã Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước
KV1
035
THPT Trần Phú
Xã Tân Hưng, Hớn Quản, Bình Phước
KV1

Huyện Bù Gia Mập: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
043
PTDTNT THCS & THPT Bù Gia Mập
Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước
KV1
037
THPT Đa Kia
Xã Đa Kia, Bù Gia Mập Bình Phước
KV1
038
THCS & THPT Võ Thị Sáu
Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Bình Phước
KV1
036
THPT Đắc Ơ
Xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước
KV1

Huyện Phú Riềng: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
040
THPT Nguyễn Khuyến
Xã Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước
KV1
041
THPT Ngô Quyền
Xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước
KV1
039
THPT Phú Riềng
Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM