Mã tỉnh Cục nhà trường

Thông tin tuyển sinh Đại học, Học viện, Cao đẳng 2017
Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của Cục nhà trường. Đây là trường hợp đặc biệt. Mã tỉnh của Cục nhà trường là 65 còn Mã Huyện là 001 và 002.
Cục nhà trường: Mã 65
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
01
Cục nhà trường Hà Nội
001
Trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội
Số 67B phố Cửa Bắc- Quận Ba Đình
KV3
02
Cục nhà trường Đồng Nai
002
Trường Cao đẳng nghề Số 8
KV3
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM