LÀM QUEN VỚI CÁC TỪ: GÓC HỌC TẬP, GÓC XÂY DỰNG, GÓC NGHỆ THUẬT - TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT: CUNG CẤP TỪ MỚI: dòng sông, con suối, ao hồ

LÀM QUEN VỚI CÁC TỪ: GÓC HỌC TẬP, GÓC XÂY DỰNG, GÓC NGHỆ THUẬT.
TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT:
CUNG CẤP TỪ MỚI: dòng sông, con suối, ao hồ


I.Mục đích yêu cầu:
1.kiến thức:
  - Trẻ 3 tuổi: Trẻ nhận ra và nói theo cô các từ:  Trường Mầm Non, lớp học ,cô giáo                      Nghe và hiểu và trả lời câu hỏi : Đây là cái gì? Và câu trả lời “ Đây là…”
- Trẻ 4-5 tuổi: + Hiểu nghĩa của các từ, chỉ vào tranh và nói được các từ : Trường Mầm Non, lớp học ,cô giáo

 + Hiểu nghĩa các câu: “ Trường Mn có rất nhiều đồ chơi”. “ Lớp học có nhiều bạn”

2 kĩ năng:
- Trẻ 3 tuổi: Trẻ nói chính xác các từ:  Trường Mầm Non, lớp học ,cô giáo.
                      Nói được câu đơn giản : Đây là trường Mn. “ Đây là…”
- Trẻ 4-5 tuổi: + Hiểu nghĩa và nói chính xác các từ: Trường Mầm Non, lớp học ,cô giáo
+ Nói đúng  các câu: “ Trường Mn có rất nhiều đồ chơi”. “ Lớp học có nhiều bạn”

3. Thái độ :
- Tham gia học các từ mới  và vận dụng các từ “Trường Mầm Non, lớp học ,cô giáo.” vào câu nói

II. Chuẩn bị:
- Hệ thống câu hỏi phù hợp
- Cô tra từ để biết và nói được các từ mà cô sẻ dạy các cháu
- Đồ dùng của cô: tranh mẫu dòng sông, con suối, ao hồ, thẻ từ tên dòng sông, con suối, ao hồ


III.Tiến hành:

HĐ của cô
HĐ của trẻ
1. Hoạt động 1:ổn định
- Cô cho trẻ hát “ nắng sớm”
- Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát.

2. Hoạt động 2: cung cấp từ mới
- Cho trẻ quan sát tranh con ong và có từ “dòng sông”
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cô giải thích cho trẻ biết dòng sông tiếng hre đọc là……………, cô cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân đọc.
- Tương tự dạy trẻ đọc và làm quen hai từ còn lại

3. Hoạt động 3: Luyện câu nói
- Cô hỏi: đây là gì?
- Cô treo tranh dòng sông và gắn thẻ câu: Đây là dòng sông .
- Cô đọc mẫu 3 lần, sau đó cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc
- Tương tự cô thực hiện với từ còn lại

4.Hoạt động: Luyện đối thoại:
4.Giáo  viên đặt câu hỏi và trẻ trả lời theo mẫu câu, trẻ lắng nghe.
- GV chỉ vào tranh và hỏi: đây là  gì? Và tự trả lời: Đây là dòng sông
- Tương tự cô thực hiện từ còn lại
4.2 GV hỏi và trẻ trả lời:
- Đây là gì?
- Trẻ trả lời: đây là dòng sông
- Tương tự thực hiện hai từ còn lại
4.3 Trẻ hỏi GV trả lời
- Trẻ hỏi: đây là gì?

5. Hoạt động 5: thực hiện theo tình huống
- Cô cho trẻ xem tranh về hình ảnh dòng sông đang chảy, trẻ quan sát và hỏi nội dung bức tranh.
- Tương tự với hai bức tranh cón lại con suối đang chảy róc rách ao hồ đang có những chú vịt bơi

6. Hoạt động 6: tổ chức trò chơi
* Trò chơi: ai đúng hơn
- Cô chia lớp thành ba đội thi đua nhau ghép tranh dòng sông, con suối, ao hồ.  Đội nào nhanh và ghép tranh đúng thì đội đó sẽ chiến thắng
* Trò chơi 2: Nói đúng tên
- Cô đưa tranh ảnh về dòng sông, con suối, ao hồ cho trẻ nói tên
* Kết thúc: cô củng cố, nhận xét, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt  động.

Hát
Lắng nghe, trả lời

Quan sát tranh
Lắng nghe
Lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọcQuan sát
Lắng nghe
Lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọcQuan sát
Lắng nghe


Lắng nghe
Trả lời


Quan sát
Trả lờiLắng nghe cách chơi, trẻ chơiLắng nghe cách chơi, trẻ chơi
Lăng nghe, thực hiện theo yêu cầu của cô
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM