HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HOẠT ĐỘNG CHIỀU1. Hoạt động tự chọn: Thực hiện vở toán
I. Mục đích – yêu cầu:
- Cháu biết thực hiện đầy đủ vở toán của mình.
- Cháu  ngoan, hứng thú tham gia vào giờ học.

II. Chuẩn bị:
- Vở toán, bút chì, bút màu, bàn ghế trẻ ngồi.
* Nội dung tích hợp- lồng ghép:                                              
- Âm nhạc
- Khám phá khoa học

III. Tổ chức hoạt động :

Diễn biến hoạt động cô
Hoạt động của trẻ
 *. Hoạt động  : Ổn định lớp.
- Cô cháu ngồi quây quần bên nhau cùng hát bài: rửa mặt như mèo.
 - Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát, về chủ đề.
- Giáo dục trẻ
*. Hoạt động : Bé khéo tay không nào?
- Cô tạo tình huống giới thiệu vào bài
- cô cùng các con sẽ thực hiện vở toán của mình.
- Cô thực hiện mẫu cho trẻ xem
- Phát dồ dùng cho trẻ.
- Cho trẻ thực hiên vở của mình.
- Cô động viên, khuyến khích, hướng dẫn trẻ thực hiện, bao quát trẻ.
-Cô nhận xét tiết học và cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi.
*. Hoạt động:  Chơi tự do.
 - Cho trẻ chơi tự do theo ý thích
- Cô bao quát trẻ chơi.

- Trẻ hát
- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện

- Trẻ chú ý

- Trẻ chơi
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM