HOẠT ĐỘNG CHIỀU - HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN - TẬP TÔ CHỮ CÁI: A, Ă, Â

HOẠT ĐỘNG CHIỀU - HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN
TẬP TÔ CHỮ CÁI:  A, Ă, Â

I .Mục đích- yêu cầu :
1.Kiến thức :
- 4-5 tuổi :Tô chữ cái.

2.Kỹ năng :
- 4-5 tuổi : Rèn kĩ năng tô cho trẻ

3.Thái độ :Tích cực tham gia vào các hoạt động

II.CHUẨN BỊ :Vở tập tô, bút chì, màu                           
II.Phương pháp, tích hợp:
   - Phương pháp: Trực quan, thực hành.
   - Tích hợp: Âm nhạc.

III. Tiến hành

Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
I. Hoạt động 1:
- Cho trẻ hát bài “bé khỏe, bé ngoan”
- Đàm thoại cùng trẻ về nội dung bài hát.
 - Giaó dục trẻ biết giữ gìn và bảo quản cẩn thận các đồ dùng học tập của mình.
II. Hoạt động 2:
 - Dẫn dắt, giới thiệu hoạt động “Tô chữ cái a,ă,â”
- Cô treo tranh “cái cặp” và tranh “cây viết” cho trẻ xem.
- Tranh vẽ gì?
- Cho trẻ đọc từ dưới tranh.
- Trong từ “cái cặp” và “cây viết” có những chữ cái gì các con đã học?
- Cô gắn chữ a in thường lên bảng cho trẻ đọc
- Cô tô mẫu chữ a kết hợp hướng dẫn bằng lời: Cô cầm bút bằng tay phải và bằng 3 ngón tay là  ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Tô trùng khít chữ cái chấm mờ trên đường kẻ ngang, sau đó tô  màu tranh và chữ cái rỗng, tô từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không để màu lem ra ngoài. Cuối cùng là nối chữ cái với chữ cái trong từ.
 - Cho trẻ nhắc lại cách ngồi, cách cầm bút.
     - Trẻ thực hiện, cô quan sát, theo dõi, hướng dẫn trẻ tô.
     - Tương tự như vậy, cô hướng dẫn cho trẻ tô chữ ă, â.
     - Gần hết giờ nhắc trẻ hoàn thành sản phẩm.
     - Cho trẻ làm vài động tác chống mệt.

III. Hoạt động 3 - Cho trẻ nhận xét.
 Cô nhận xét tuyên dương những bài tô đẹp và đúng, động viên những trẻ làm chưa tốt.

Trẻ hát

Trẻ chú ý


Trẻ xem
Trẻ trả lời


Trẻ đọc

Trẻ lắng nghe


Trẻ thực hiện


Trẻ hoàn thành
Trẻ thực hiện
Trẻ nhận xét
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM