HOẠT ĐỘNG CHIỀU GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỚI “ TRUYỆN GÀ TƠ ĐI HỌC”

HOẠT ĐỘNG CHIỀU
GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỚI “ TRUYỆN GÀ TƠ ĐI HỌC”

 I. Mục đích:
- Phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ làm quen với ngôn ngữ văn học.
- Trẻ thích được nghe kể chuyện.
- Giaó dục trẻ biết vâng lời cô giáo, biết đoàn kết và giúp đỡ các bạn

II. Chuẩn bị:
- Cô thuộc truyện

III. Tiến hành:
- Cho trẻ hát bài hát “Vui đến trường”
- Đàm thoại nội dung bài hát
+ Giới thiệu hoạt động: Truyện “Gà tơ đi học”
- Cô kể cho trẻ nghe theo nhiều hình thức: Kể diễn cảm, kể theo tranh. . .
- Cô đàm thoại cùng trẻ về nội dung truyện.
- Cô cho trẻ kể lại truyện theo sự hướng dẩn của cô.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM