CHƠI NGOÀI TRỜI CHO TRẺ QUAN SÁT THỜI TIẾT TRONG NGÀY

CHƠI NGOÀI TRỜI
                            CHO TRẺ QUAN SÁT THỜI TIẾT TRONG NGÀY
TCVĐ: LÊN BỜ XUỐNG BIỂN
I. Chuẩn bị:
Vị trí quan sát, sân sạch sẽ.
Bóng cao su, phấn vẽ, lá cây, cành cây.

II. Cách tiến hành.


Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
I.Hoạt động 1. Ổn định
 -Khuyến khích và dặn trẻ trước khi ra sân.
 - Tập trung trẻ và trò chuyện về cách thành viên trong gia đình của trẻ.
II.Hoạt động 2: Quan sát và trò chuyện về thời tiết.
- Cô bao quát Và gợi ý trẻ thực hiện kĩ năng quan sát:
Cô cháu mình đang đứng ở đâu?
- Tại sao ở ngoài trời mà không thấy hiện tượng gì?
- Các con nhìn lên bầu trời xem có thấy gì không nào? Vì sao?
-Cô lắng nghe câu trả lời của trẻ và giảng giải cho trẻ nghe về ý nghĩa của thời tiết đối với cuộc sống trong gia đình trẻ.
- Các con quan sát xem các loại cây trong sân trường lúc này như thế nào?
-  Giáo dục
III.Hoạt động 3: Trò chơi vận động
 -TCVĐ: Lên bờ xuống biển
+Cách chơi: Cô cho 1 bạn làm cá sấu còn lại tất cả các bạn đi tắm biển, khi nghe hiệu lệnh lên bờ có cá sấu thì các bạn nhanh chân tìm một chổ cao để đứng , nếu bạn nào không nhanh chân thì sẽ bị cá sấu bắt.
-Luật chơi: bạn nào bị cá sấu bắt phải thay bạn làm cá sâu
 Cô bao quát và phân thắng thua, động viên khuyến khích trẻ.
Hoạt động 4: Chơi tự do.
Cô giới thiệu với trẻ những đồ dùng và cách chơi với bóng, phấn vẽ, lá cây.
Cô bao quát trẻ chơi.
* Kết thúc: Cho trẻ cất đồ đúng nơi qui định

     Trẻ lắng nghe
     Trẻ trò chuyên

- Trẻ thực hiện

-Trẻ trả lời.- Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ chú ý


Trẻ cất đồ
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM