CHƠI NGOÀI TRỜI QUAN SÁT CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ. TCVĐ:KẾT BẠN

CHƠI NGOÀI TRỜI QUAN SÁT CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ.
TCVĐ:KẾT BẠN
I/ Chuẩn bị:
- Câu hỏi đàm thoại với trẻ.
- Sân trường sạch sẽ, thoáng mát.
- 1 chiếc túi màu đen, các khối gỗ, các đồ dùng, đồ chơi, sỏi, lá cây.

II/ Tiến hành:

Hoạt Động Của Cô
Hoạt động của trẻ
1/ Giới thiệu:
- Cho trẻ hát bài “Cái mũi”.
- Đàm thoại về nội dung bài hát.
- Giaó dục:
2/ Tổ chức hoạt động:
* Hoạt động mục đích:
- Tuần này chúng ta đang học chủ đề gì?
- Giới thiệu hoạt động: quan sát các bộ phận trên cơ thể.
- Cô mời 1 trẻ lên làm mẫu cho cả lớp quan sát và nhận xét.
- Cơ thể chúng ta gồm những bộ phận nào?
- Mắt dùng để làm gì?
- Tai dùng để làm gì?
- Có mấy cánh tay?
- Tay có những phần nào?
- Bàn tay mình có mấy ngón?
- Tay dùng để làm gì?
- Còn đây là cái gì?
- Có mấy chân?
- Chân có chức năng gì?
- Cô gợi ý cho trẻ trả lời.
- Giaó dục: trẻ biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ cơ thể.
* Trò chơi vận động:
- Trò chơi: Kết bạn
- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Trẻ chơi, cô quan sát động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Trò chơi tự chọn:
- Cho trẻ chơi tự do với trò chơi ghép nút.
 - Cô quan sát cháu.
3/ Kết thúc:
- Cô nhận xét quá trình hoạt động của trẻ.
- Cô nhắc trẻ thu dọn đồ chơi và vệ sinh trước khi vào lớp.

- Trẻ hát.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ trả lời.
- Trẻ chú ý.
- Trẻ quan sát.
- Trẻ kể.
- Trẻ trả lời.- Trẻ lắng nghe.- Trẻ chơi.

- Trẻ chơi tự do.


- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ vào lớp.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM