Lý thuyết Bài 1: Số phức

1. Phần thực và phần ảo của số phức, số phức liên hợp
Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R, i2 = -1) . Khi đó:
   + Phần thực của z là a, phần ảo của z là b. Khi phần ảo b = 0 thì z gọi là số thuần ảo.
   + Số phức liên hợp của z là z = a - bi
2. Số phức bằng nhau
Cho hai số phức z1 = a1 + b1i, z2 = a2 + b2i (a1, a2, b1, b2 ∈ R) . Khi đó:
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
3. Biểu diễn hình học của số phức
Số phức z = a + bi (a, b ∈ R) được biểu diễn bởi điểm M (a; b) trong mặt phẳng tọa độ.
Môđun của z là
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM