Lý thuyết Bài 4: Đường tiệm cận

1. Đường tiệm cận đứng
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C). Nếu một trong các điều kiện sau
xảy ra thì x = x0 là tiệm cận đứng của đồ thị (C).
2. Đường tiệm cận ngang
thì y = y0 là tiệm cận ngang của đồ thị (C).
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM