Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 3 (Phần 4)

Câu 19: Nguyên hàm của hàm số


Câu 20: Tính nguyên hàm
Câu 21: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -5t + 10(m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây , kể từ lúc bắt đầu đạp phanh .Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
A.0,2m     B.2m     C.10m     D.20m.
Câu 22: Tìm m để
là nghiệm phương trình: mt3 + 3t2 + m - 3
A. m = 2    B. m = -1     C. m = 4    D. Giá trị khác.
Câu 23: Cho parabol (P): y2 = 2x và đường tròn ( C ): x2 + y2 = 8 . (P) chia ( C ) thành hai phần . Tìm tỉ số diện tích của hai phần đó.
Câu 24: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
và đường thẳng y = x+2.
A. 1/12     B. 1/6    C. 1/3     D. 1/2
Câu 25: Tính thể tích hình tròng xoay khi quay quanh trục Ox một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
trục Ox, hai đường thẳng x = 1 và x = 3.
Hướng dẫn giải và Đáp án
19-B
20-C
21-C
22-B
23-D
24-B
25-C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM